Selca kod Bogomolja


Odaberite kategoriju / Wählen Sie eine Kategorie aus           

Naselja / Siedlungen // Crkve / Kirchen // Kapele /Kapellen // Kapelice /Bildstöcke // Križevi / Kreuze // Natpisi / Inschriften // Ploče / Tafeln // Reljefi/ Reliefs // Skulpture / Skulpturen // Objekti / Objekte // Utvrde/ Festungen // Građevine / Gebäude // Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen // Trimi / Trims // Povijesne znamenitosti / historische Sehenswürdigkeiten


Naselja, uvale / Siedlungen, Buchten

Ruralna cjelina »Zaseok Marin(j)a Glavica«
SB-AA-03 / Selca kod Bogomolja, Marina Glavica

Ruralna cjelina »Zaseok Zaglav«
SB-AA-01 / Selca kod Bogomolja, Zaseok Zaglav

Stambeno-gospodarski sklop »Godinović«
SB-AA-02 / Selca kod Bogomolja, Godinović

Selca kod Bogomolja – Nazivi mjesta i područja
SB-AI-01 / Selca kod Bogomolja

Marin(j)a Glavica »Mapa mjesta i katalog ulica«
SB-AM-03 / Selca kod Bogomolja, Marina Glavica


Uvale »na sjevernoj strani otoka«
SB-AU-10/16 / Selca kod Bogomolja

Uvale »na južnoj strani otoka«
SB-AU-20/25 / Selca kod Bogomolja

Rtovi »na sjevernoj strani otoka«
SB-AR-10 / Selca kod Bogomolja

Rtovi »na južnoj strani otoka«
SB-AR-20/21 / Selca kod Bogomolja

natrag na vrh / Seitenanfang


Crkve / Kirchen

Crkvica »Sv. Antuna opata«
SB-CK-01 / Selca kod Bogomolja, Marina Glavica

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapele /Kapellen

Kapela »Sv. Ante«
SB-CP-01 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Kapela »Gospe od Zdravlje i Sv. Nikole«
SB-CP-02 / Selca kod Bogomolje, Uvala Mrtnovik

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapelice /Bildstöcke

Kapelica »Sv. Nikola«
SB-CS-01 / Selca kod Bogomolja, Uvala Kozja

Kapelica »Sv. ?«
SB-CS-02 / Selca kod Bogomolja, Maslinje

natrag na vrh / Seitenanfang


Križevi / Kreuze

Križ »Ratac«
SB-CZ-01 / Selca kod Bogomolja, Uvala Kozja, Ratac

natrag na vrh / Seitenanfang


Natpisi/ Inschriften

Natpis »F=B. 1910.«
SB-IN-01 / Selca kod Bogomolja, Zaglav 1

natrag na vrh / Seitenanfang


Ploče / Tafeln

Bez objekata / kein Eintrag

natrag na vrh / Seitenanfang


Reljefi / Reliefs

Bez objekata / kein Eintrag

natrag na vrh / Seitenanfang


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Velika kamena ploča s natpisom
SB-MO-01 /Selca kod Bogomolja, Lokav

natrag na vrh / Seitenanfang


Objekti / Objekte

Objekt »Gumno 1« (mjesto za mlatiti)
SB-OB-01 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Objekt »Gumno 2« (mjesto za mlatiti)
SB-OB-02 / Selca kod Bogomolja, Marina Glavica

Objekt »Gumno 3« (mjesto za mlatiti)
SB-OB-03 / Selca kod Bogomolja, na DC-116

Objekt »Toč – mlin za masline«
SB-OB-05 / Selca kod Bogomolja, Zaglav


Objekt »Groblje«
SB-OG-01 / Selca kod Bogomolja, Marina Glavica

natrag na vrh / Seitenanfang


Utvrde / Festungen

Kula »u uvali Kozja«
SB-TD-01 / Selca kod Bogomolja, Uvala Kozja

natrag na vrh / Seitenanfang


Građevine / Gebäude

Bez objekata / kein Eintrag

natrag na vrh / Seitenanfang


Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen

Popis cisterni i bunara
Selca kod Bogomolja

Bunari, cisterne i točke za vodu detaljno
SB-OP-01 – SB-OP-49 / Selca jod Bogomolja

natrag na vrh / Seitenanfang


Trimi / Trims

Pregled trima / Übersicht Trims
SB-TR-00 / Selca kod Bogomolja


Trim (Torijun) »SB-TR-09«
SB-TR-09 / Selca kod Bogomolja

Trim (Torjun) »SB-TR-15«
SB-TR-15 / Selca kod Bogomolja, južno od magistrale DC-116

Trim (Torijun) »SB-TR-11«
SB-TR-11 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-01«
SB-TR-01 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-04«
SB-TR-04 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-07«
SB-TR-07 / Selca kod Bogomolja, na glavnoj cesti DC-116

Trim (Torijun) »SB-TR-08«
SB-TR-08 / Selca kod Bogomolja, južno od DC-116

Trim (Torijun) »SB-TR-12«
SB-TR-12 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-02«
SB-TR-02 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-03«
SB-TR-03 / Selca kod Bogomolja, Grabak

Trim (Torijun) »SB-TR-06«
SB-TR-06 / Selca kod Bogomolja, sjeverno od DC-116

Trim (Torijun) »SB-TR-05«
SB-TR-05 / Selca kod Bogomolja

Trim (Torijun) »SB-TR-10«
SB-TR-10 / Selca kod Bogomolja

Trim (Torijun) »SB-TR-13«
SB-TR-13 / Selca kod Bogomolja

Trim (Torijun) »SB-TR-14«
SB-TR-14 / Selca kod Bogomolja

natrag na vrh / Seitenanfang


Povijesne znamenitosti / historisches

Prapovijesna lokalitet »Vela Moševčica«
SB-PO-01 / Selca kod Bogomolja, Moševčica, Bogovčija

Arheološko nalazište »špiljia Živa«
SB-PO-02 / Selca kod Bogomolja, Spilja Živa

natrag na vrh / Seitenanfang