STARI GRAD – Skulptura »Drvena skulptura na glavnoj cesti«


Ime / Name
Skulptura »Drvena skulptura na glavnoj cesti« / Holzskulptur an der Hauptstraße

Code: SG-MO-09                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Cesta DC-116

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17801°   Longitude: E 16,61517°
Visina / Höhe: 46 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4670/7

Datum snimanja / Erfassungsdatum
14.05.2015 09:22:34


Informacije

Akademski kipar Slavomir Drinković stvorio je nekoliko skulptura na otoku Hvaru. Djela su nastala tijekom ljetnih akademija sa svojim studentima.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der akademische Bildhauer Slavomir Drinković hat auf der Insel Hvar mehrere Skulpturen erstellt. Die Werke wurden im Zuge von Sommerakademien mit seinen Studenten geschaffen.

Ukupno je postavljeno sedam skulptura u selima Jelsa, Vrboska, Stari Grad i na otoku Zečevo.

In den Ortschaften Jelsa, Vrboska, Stari Grad und auf der Insel Zečevo wurden insgesamt sieben Skulpturen errichtet.


Ta skulptura u Starom Gradu 2020. godine više nije bila dostupna.

Diese Skulptur in Stari Grad war im Jahr 2020 nicht mehr vorhanden.

natrag na vrh / Seitenanfang


Slavomir Drinković rođen je 1951. godine u Jelsi na Hvaru. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Valerija Michielija 1977. godine, nakon čega se specijalizirao za monumentalnu plastiku u Majstorskoj radionici Antuna Augustinčića, a od 1979. kod Ivana Sabolića.

Slavomir Drinković wurde 1951 in Jelsa auf Hvar geboren. 1977 schloss er sein Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste in Zagreb in der Klasse von Valerij Michieli ab. Danach spezialisierte er sich auf monumentale Bildhauerei in der Meisterwerkstatt von Antun Augustinčić und seit 1979 bei Ivan Sabolić.

Godine 1995. zaposlio se na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kao asistent na Kiparskom odsjeku, gdje je 1997. izabran je u umjetničko–nastavno zvanje docenta, a 2001. u izvanrednog profesora. Od 1999. do 2003. bio je pročelnik, a 2006. prvi je put izabran za dekana te je na toj poziciji odslužio dva uzastopna dvogodišnja mandata. Godine 2007. izabran je i u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora, a 2012. u trajno umjetničko-nastavno zvanje redovnog profesora te predstojnika Katedre za kiparstvo ALU.

1995 wechselte er als Assistent an die Akademie der bildenden Künste in Zagreb, wo er 1997 zum Assistenzprofessor und 2001 zum außerordentlichen Professor gewählt wurde. Von 1999 bis 2003 war er der Leiter, und 2006 wurde er zum ersten Mal zum Dekan gewählt, der zwei aufeinanderfolgende zweijährige Amtszeiten innehatte. 2007 wurde er in den Titel eines ordentlichen Professors für künstlerische Lehre und 2012 in den Titel eines ordentlichen Professors und Leiters der Abteilung für Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste gewählt.

Tijekom dugogodišnjeg umjetničkog rada ostvario je 15 samostalnih izložbi i sudjelovao na preko 150 kolektivnih izložaba u Hrvatskoj i svijetu. Postavio je 88 skulpture u javnim prostorima. Njegovo je stvaralaštvo prepoznato kroz dodijeljene 23 značajne nagrade, među kojima je i likovna nagrada Hrvatskog društva likovnih umjetnika za najbolju izložbu u 2016. godini.

Während seiner langjährigen künstlerischen Arbeit hatte er 15 Einzelausstellungen und nahm an über 150 Gemeinschaftsausstellungen in Kroatien und auf der ganzen Welt teil. Er platzierte 88 Skulpturen im öffentlichen Raum. Seine Arbeit wurde mit 23 bedeutenden Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kunstpreis der Kroatischen Gesellschaft der bildenden Künstler für die beste Ausstellung im Jahr 2016.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Sedam lokacija / Die sieben Standorte:

Jelsa – Drvena skuptura (1) na obali / Holzskulptur (1) an der Küste
Jelsa – Drvena skuptura (2) na obali / Holzskulptur (2) an der Küste
Otok Zečevo Vrboske – Drvena skuptura (3) na obali / Holzskulptur (3) an der Küste
Vrboska – Drvena skulptura (4) na obali / Holzskulptur (4) an der Küste
Vrboska – Drvena skulptura (5) na DC-116 / Holzskulptur (5) an der DC-116
Vrboska – Drvena skulptura (6) na DC-116 / Holzskulptur (6) an der DC-116