STARI GRAD – Objekt »svjetionik Stari Grad – luka«


Ime / Name
Objekt »svjetionik Stari Grad – luka« / Leuchtfeuer im Stadthafen von Stari Grad

Code: SG-OS-04                                     


Adresa / Adresse
Stari Grad, Novo Riva

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18402°   Longitude: E 16,59388°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
10530/3

Datum snimanja / Erfassungsdatum
11.05.2018 12:07:00


Informacije

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Svjetionik E3416 se nalazi na Novo Rivi pokraj Kapitanerije. Sastoji se od 4 m visokog, zelenkastog čeličnog kolona sa svjetlom. Međunarodni code: E3415

Das Leuchtfeuer E3416 befindet sich an der Novo Riva in der Nähe der Kapitaneria. Es besteht aus einer 4 m hohen, grün lackierten Stahlsäule mit dem Leuchtfeuer. internationaler Code: E3415

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Svjetionik Stari Grad  – Lučica«
Objekt »Nautička Luka Stari Grad – Faros« / Seehafen Stari Grad – Faros