STARI GRAD – Povijesni lokalitet »Glavica«


Ime / Name
Povijesni lokalitet »Glavica« / Historischer Ort »Glavica«

Code: SG-PO-01                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Glavica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19092°   Longitude: E 16,59565°
Visina / Höhe: 117 m

Katastarska čestica / Grundstücke
7306

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.05.2012 07:00:00


Informacije

Na vrhu ovoga brijega znanoga Glavica podignuta je u I. ti. pr. Kr. ilirska gradina koja je čuvala prapovijesno nasalje izgađeno na mjestu današnje stare gradske jezgre Staroga Grada. Kameni prsten oko vrha Glavice ostatak je te prapovijesne utvrde.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Am Gipfel des Hügels Glavica wurde im 1. Jt. v. Chr. eine illyrische Festung errichtet, die die erste prähistorische Siedlung auf dem Gelände des heutigen Stari Grad bewachte. Der Steinring rund um den Gipfel ist der Rest der prähistorischen Festung.

Na vrhu , na 117 m nad morem, nalazi se suhozidni bedem koji obuhvaća prostor od oko 30 m promjera. Tako mali prostor svjedoči da ova utvrda nije služila za stanovanje veće grupe ljudi. Ni ovdje se nisu vršila arheološka iskopavanja, a prostor je prilično uništen naknadnim gradnjama (tu je podignut i spomenik u čast početka 20. stoljeća, koji je nedavno obnovljen, i mala kapela.

Auf der Spitze des Hügel, 117 m über dem Meer, befindet sich eine Trockenmauer auf einer Fläche von ca. 30 m Durchmesser. Ein so kleiner Raum beweist, dass diese Festung nicht zur Unterbringung größerer Menschengruppen genutzt wurde. Hier gab es keine archäologischen Ausgrabungen, und der Platz wurde durch nachfolgende Bauten zerstört (es gab ein Denkmal zu Ehren des beginnenden 20. Jahrhunderts, das kürzlich restauriert wurde, und eine kleine Kapelle.

Ipak, površinskim pregledom 1984. godine, otkriven je jedan ulomak glačane prethistorijske keramike, ali on nije takav da bi ga se zasad moglo preciznije vremenski odrediti.

1984 wurde jedoch ein Fragment prähistorischer glasierter Keramik gefunden, das jedoch vorerst nicht präzis datiert werden konnte.

Iz razloga nedostatka diagnostičkog pokretnog materijala ne znamo kada je i koliko dugo gradina na Glavici bila u upotrebi. S ovog položaja jasno se vidi Lompić, Kabal, Brač, cijelo polje i Tor, pa je on nesumnjiv strateški punkt.

Aufgrund des fehlenden diagnostischen Bewegungsmaterials wissen wir nicht, wann und wie lange die Festung auf Glavica benutzt wurde. Von hier aus konnte man jedenfalls deutlich Lompić, Kabal, Brac, das gesamte Starigrader Feld und Tor sehen, und Glavica war daher unleugbar ein strategischer Punkt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Križ »na Glavicu« / Kreuz am Glavica
Spomen ploča pod križem / Gedenktafel unter dem Kreuz
Druga spomen ploča pod križem / Zweite Gedenktafel unter dem Kreuz (Marinko Juric)
Kapela »Isusa Kristu« / Christuskapelle
Informativna ploča »60. godine« / Tafel »60 Jahre«
Natpis »na oltaru u Glavici« / Inschrift am Altar auf Glavica