Sućuraj


Odaberite kategoriju / Wählen Sie eine Kategorie aus           

Naselja / Siedlungen // Crkve / Kirchen // Kapele /Kapellen // Kapelice /Bildstöcke // Križevi / Kreuze // Natpisi / Inschriften // Ploče / Tafeln // Reljefi/ Reliefs // Skulpture / Skulpturen // Objekti / Objekte // Utvrde/ Festungen // Građevine / Gebäude // Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen // Trimi / Trims // Povijesne znamenitosti / historische Sehenswürdigkeiten


Naselja, uvale / Siedlungen, Buchten

Kulturno-povijesna cjelina »Naselja Sućuraj«
SU-AA-00 / Sućuraj

Sućuraj – Nazivi mjesta i područja
SU-AI-01 / Sućuraj

Mapa mjesta i katalog ulica
SU-AM-01 / Sućuraj


Uvale »na sjevernoj strani otoka««
SU-AU-10/22 / Sućuraj

Uvale »na južnoj strani otoka««
SU-AU-30/42 / Sućuraj

Rtovi »na sjevernoj strani otoka««
SU-AR-10/11 / Sućuraj

Rtovi »na južnoj strani otoka««
SU-AR-30/31 / Sućuraj

natrag na vrh / Seitenanfang


Crkve / Kirchen

Samostan »Franjevački samostan (bivši Augustinski samostan)«
SU-CA-01 / Sućuraj, Ulica Sv. Jurja

Samostan »Bivši Franjevački samostan Sv. Ante«
SU-CA-02 / Sućuraj, Ulica Donja Banda

Samostan »Bivši Franjevački samostan Sv. Križ«
SU-CA-03 / Sućuraj


Župna crkva »Sv. Jurja mučenik«
SU-CI-01 / Sućuraj, Riva – Ulica Sv. Jurja

Crkva »Sv. Ante Padovanskog«
SU-CI-02 / Sućuraj, Ulica Donja Banda

Crkvica »Na starom groblju«
SU-CK-01 / Sućuraj, Put Polja, staro groblje

Crkvica »Na novom groblju«
SU-CK-02 / Sućuraj, Put Lučice, novo groblje

Nekadašnja crkviva »Sv. Ante«
SU-CK-03 / Sućuraj, Put Lučice

Nekadašnja crkviva »Sv. Luke«
SU-CK-04 / Sućuraj, Uvala Dupca

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapele /Kapellen

Kapela »Gospe od Karmena«
SU-CP-01 / Sućuraj, Gornja Banda

Kapela »Sv. Nikola donji«
SU-CP-02 / Sućuraj, Polje, kod nogometnog igrališta

natrag na vrh / Seitenanfang


Kapelice /Bildstöcke

Kapelica »Sv. Špiridijun«
SU-CS-01 / Sućuraj, Mačak, između plaže Česminice i Valice

Kapelica »Sv. Nikola gornji«
SU-CS-02 / Sućuraj, Brdo (poviše Gojmere)

Kapelica »Sv. Mihovil«
SU-CS-03 / Sućuraj, Lečevišta (sjeverno od uvale Perna)

Kapelica »Gospa od Zdravjla i Sv. Nikole«
SU-CS-05 / Sućuraj, Bočić (istočna punta uvale Mrtnovik)

Kapelica »Sv. Nikola na obali mora«
SU-CS-04 / Sućuraj, Put Lučice

natrag na vrh / Seitenanfang


Križevi / Kreuze

Križ »Kameni križ s oltarom«
SU-CZ-01 / Sućuraj, Riva

Križ »Na starom groblju«
SU-CZ-02 / Sućuraj, Put Polja, staro groblje

natrag na vrh / Seitenanfang


Natpisi/ Inschriften

Natpis »Na nadvratnici vrata samostana«
SU-IN-01 / Sućuraj, Ulica Sv. Jurja, Franjevački samostan

Natpis »na ulomku nadvratnika«
SU-IN-02 / Sućuraj, crkva sv. Ante, Ulica Donja Banda

Natpis »1920«
SU-IN-03 / Sućuraj, Ulica Bujina Ploča

Natpis »S.B.K. 1886«
SU-IN-04 / Sućuraj, Riva

natrag na vrh / Seitenanfang


Ploče / Tafeln

Spomen ploča »Glagoljski natpisi«
SU-IS-09 / Sućuraj, Riva – Ulica sv. Jurja

Spomen ploča »Fra Bartul Kačić Žarković«
SU-IS-01 / Sućuraj, Riva, ispred crkve sv. Jurja

Spomen ploča »Temili crkve Sv. Jurja«
SU-IS-02 / Sućuraj, Riva, ispred crkve sv. Jurja

Spomen ploča »Don Dinko Vranković«
SU-IS-03 / Sućuraj, Ulica Sv. Jurja, Franjevački samostan

Spomen ploča »Augustinaca samostan (bivši)«
SU-IS-04 / Sućuraj, Ulica Sv. Jurja, Franjevački samostan

Spomen ploča »Ante Anđelinović«
SU-IS-10 / Sućuraj, Riva, Osnovna škola

Spomen ploča »Anno Dni 1663«
SU-IS-05 / Sućuraj, Ulica Donja Banda, crkva Sv. Ante

Počasna ploča »Občinski dom 1888«
SU-IS-12 / Sućuraj, Ulica Donja Banda, crkva Sv. Ante

Spomen ploča »Sv. Nikola«
SU-IS-08 / Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran

Spomen ploča »Ante Franičević«
SU-IS-13 / Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran

Spomen ploča »Proleter«
SU-IS-06 / Sućuraj, Obala Gornja Banda, kuća Jeličić pok. Nikole

Spomen ploča »Dinko i Ante Anđelinović«
SU-IS-07 / Sućuraj, kuća Ante Anđelinovića

Spomen ploča »Dinko i Ante Anđelinović«
SU-IS-11 / Sućuraj, Sućuraj, Put Polja, crkva na starom groblju

natrag na vrh / Seitenanfang


Reljefi / Reliefs

Grb »1560«
SU-IG-01 / Sućuraj

natrag na vrh / Seitenanfang


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Spomenik palim borcima
SU-MO-01 / Sućuraj, Riva, u parku Osnove škole

Skulpture »Dvije skulpture u parku«
SU-MO-02 / Sućuraj, Mali park

Kip »Žena s ribom (popularno zvana Šofija)«
SU-MO-03 / Sućuraj, Mali park

Kip »Sv. Nikole na pumpureli (lukobrana)«
SU-MO-04 / Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran

Grafit »Veliki grafit na pumpureli«
SU-MO-05 / Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran

natrag na vrh / Seitenanfang


Objekti / Objekte

Objekt »Mlin za masline«
SU-OB-01 / Sućuraj, Riva

Objekt »Bitve u luci Sućuraj«
SU-OI-01/14 / Sućuraj, Luka

Objekt »Radio jarbol 1«
SU-OR-01 / Sućuraj

Objekt »Radio jarbol 2«
SU-OR-02 / Sućuraj


Objekt »Svjetionik Sućuraj«
SU-OS-01 / Sućuraj, Put Lučice

Objekt »Svjetionik Luka Sućuraj«
SU-OS-02 / Sućuraj, Luka Sućuraj, lukobran

Objekt »Svjetionik nova trajektna luka«
SU-OS-03 / Sućuraj, nova trajektna luka


Objekt »Luka Sućuraj«
SU-PU-02 / Sućuraj, luka

Objekt »Projekt – nova luka za javni promet«
SU-PU-01 / Sućuraj, Ulica Trajektna

Objekt »Projekt – nova luka za privatni promet«
SU-PU-03 / Sućuraj, Ulica Trajektna

Objekt »Ulica Sv. Jurja«
SU-PU-06 / Sućuraj, Ulica Sv. Jurja

Objekt »Helidrom«
SU-PU-04 / Sućuraj, Put Lučice

Objekt »Biciklistička ruta [700] Sućuraj«
SU-PU-05 / Sućuraj, Mlaska, Debeli brig, Sućuraj


Objekt »Mali park«
SU-OV-01 / Sućuraj, Riva

Objekt »Camping Mlaska«
SU-OK-01 / Sućuraj, Mlaska 1

Objekt »Igralište«
SU-ON-01 / Sućuraj

Objekt »Fitness Parkour«
SU-ON-02 / Sućuraj,  Put Lučice


Objekt »Staro groblje«
SU-OG-01 / Sućuraj, Put Polja

Objekt »Novo groblje«
SU-OG-02 / Sućuraj, Put Lučice

Objekt »Grobnice ispred župne crkve«
SU-OG-03 / Sućuraj, ispred župne crkve

natrag na vrh / Seitenanfang


Utvrde / Festungen

Tvrđava »Mletačka tvrđava Sv. Jurja«
SU-TD-01 / Sućuraj, Ulica Fortica

natrag na vrh / Seitenanfang


Građevine / Gebäude

Javna zgrada »Općina Sućuraj«
SU-TG-01 / Sućuraj, Riva 19

Javna zgrada »Osnovna škola Ante Anđelinović«
SU-TG-03 / Sućuraj, Trg Park 5

Javna zgrada »Ambulanta«
SU-TG-05 / Sućuraj, Trg Park


Gospodarska zgrada »bivši  hotel Trpimir«
SU-TG-06 / Sućuraj, Trg Park

Kuća »Biskupovu palaču«
SU-TG-02 / Sućuraj, Riva

Kuća »Palac«
SU-TG-04 / Sućuraj, Riva

natrag na vrh / Seitenanfang


Bunar i točka vode / Brunnen und Wasserstellen

Popis cisterni i bunara
Sućuraj

Bunari, cisterne i točke za vodu detaljno
SU-OP-01 – SU-OP-61 / Sućuraj

natrag na vrh / Seitenanfang


Trimi / Trims

Pregled trima / Übersicht Trims
SU-TR-00 / Sućuraj


Trim (Torijun) »SU-TR-02«
SU-TR-02 / Sućuraj, na putu prema Brda

Trim (Torijun) »SU-TR-03« (pristrišak)
SU-TR-03 / Sućuraj, Lukovac

Trim (Torijun) »SU-TR-09«
SU-TR-09 / Sućuraj, Lečevišta

Trim (Torijun) »SU-TR-01«
SU-TR-01 / Sućuraj, Lečevišta

Trim (Torijun) »SU-TR-08«
SU-TR-08 / Sućuraj, Lečevišta

Trim (Torijun) »SU-TR-07«
SU-TR-07 / Sućuraj, južno od DC-116

Trim (Torijun) »SU-TR-05«
SU-TR-05 / Sućuraj, Vrh Mačka

Trim (Torijun) »SU-TR-04«
SU-TR-04 / Sućuraj, Ograda

natrag na vrh / Seitenanfang


Povijesne znamenitosti / historisches

Antičko nazalište »Ostatke rimske cisterne«
SU-PO-01 / Sućuraj, Brigove, (Mačini bad) kod Mlaske.

Povijesni lokalitet »Teutin zid«
SU-PO-03 / Sućuraj, Košćak, sjeverno od Sućurja.

Pretpovijesna nalazišta »Ilirske gomile«
SU-PG-01/32 / Sućuraj

Podvodna nalazište »Antički brodolom«
SU-PV-01 / Sućuraj, Uvala Mrtinovik

Hidroarheološko nalazište »Uvala Perna«
SU-PV-02 / Sućuraj, Uvala Perna

Podvodna nalazište »Ostaci brodoloma parobroda Dubrovnik«
SU-PV-03 / Sućuraj, izmeću otoka Hvara i poluotoka Pelješca

natrag na vrh / Seitenanfang