SVIRČE – Trim »SV-TR-29 (sjeverni od dva trima)«


Ime / Name
Trim »SV-TR-29 (sjeverni od dva trima)«

Code: SV-TR-29                                   


Adresa / Adresse
Svirče, Poljica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14350°    Longitude: E 16,60767° 
Visina / Höhe: 487 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2022, 2024/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
07.05.2015 12:18:46


Informacije

Prilično u sredini Poljica nalazi se grupa od pet trime (SV-TR-26-SV-TR-30). Dvije od ovih trime na istočnom kraju grupe nalaze se točno na pješačkoj stazi. Sjeverni od njih dvije integriran je u veliku gromadu. Vrlo je oštećen, kupola mu potpuno nedostaje.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Ziemlich in der Mitte von Poljica befindet sich eine Gruppe von fünf Trims (SV-TR-26 – SV-TR-30). Zwei dieser Trims am Ostende der Gruppe stehen direkt an einem Fußpfad. Der nördliche der beiden ist in einem großen Felsbrocken integriert. Er ist sehr beschädigt, seine Kuppel fehlt zur Gänze.

Uništena kupola / zerstörte Kuppel

Pogled prema zapadu / Blick nach Westen

Dana 24.04.2021 trim SV-TR-29 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: ravna
Povezan s: nije povezan, samostojeći, izoliran
Upotreba: ne koristi se
Stanje: kupola se srušila
Broj stepenica trima: ?
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: kamenito
Orijentacija ulaza: Z (270°)
Promjer trima (cm): 400
Visina trima (cm): ?
Visina stepenica (cm): stepenica 1: ?
Debljina zida (cm): 80
Širina vrata (cm): ?
Visina vrata (cm): ?
Širina unutra (cm): 220 – 240
Visina unutra (cm): ?
Volumen iznutra (m3): ?
Nema niše

Am 24.04.2021 wurde der Trim SV-TR-29 besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: eben
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Kuppel fehlt
Anzahl der Trimstufen: ?
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: Steine
Eingangsseite: W (270°)
Trimdurchmesser (cm): 400
Trimhöhe (cm): ?
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: ?
Wandstärke (cm): 80
Türbreite (cm): ?
Türhöhe (cm): ?
Innenraumbreite (cm): 220 – 240
Innenraumhöhe (cm): ?
Raumvolumen (m3): ?
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Južni / südlicher Trim (SV-TR-30)