SVIRČE – Trim »SV-TR-44«


Ime / Name
Trim »SV-TR-44«

Code: SV-TR-44                                   


Adresa / Adresse
Svirče, Poljica, Česminova gl.

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14087°    Longitude: E 16,62324° 
Visina / Höhe: 495 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2224/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.05.2016 12:19:26


Informacije

Dvostupanski trim u Poljicima nalazi se na padini u predjelu Česminova glava. Desno od ulaza još se mogu vidjeti ostaci kamenih zidova koji su nekada činili dvorište. Trim je fugiran u ulaznom dijelu, a dijelom iu unutrašnjosti. Ulaz, napravljen od velikih kamenih blokova, bio je obrastao i zatvoren drvenim vratima. Ostaci čađe i drvene grede u kupoli ukazuju na to da je unutra nekoć bio kamin. Trim je u dobrom stanju, ali se više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der zweistufige Trim in Poljica befindet sich am Abhang in der Gegend Česminova glava . Rechts vor dem Eingang sieht man noch die Reste von Steinmauern, die einst einen „Zwerch“ bildeten. Die Trimwand ist im Eingangsbereich und zum Teil auch im Innenraum verfugt. Der aus großen Steinblöcken gebildete Eingang war verwachsen und mit einer Holztüre verschlossen. Rußreste und ein Holzbalken in der Kuppel weisen darauf hin, dass im Inneren einst auch Feuer gemacht wurde. Der Trim ist gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt.

U blizini se nalazi cisterna SV-OP-11.

In der Nähe befindet sich die Zisterne SV-OP-11.

Ulaz / Eingang

Pogled u kupolu/ Blick in die Kuppel

Dana 21.04.2021 trim SV-TR-44 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: padina
Povezan s: nije povezan, samostojeći, izoliran
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: zaraslo
Orijentacija ulaza: S (0°)
Promjer trima (cm): 490
Visina trima (cm): 320
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 230 , stepenica 2: 300
Debljina zida (cm): 80
Širina vrata (cm): 95
Visina vrata (cm): 130
Širina unutra (cm): 290 – 330
Visina unutra (cm): 300
Volumen iznutra (m3): 14,52
Nema niše

Am 21.04.2021 wurde der Trim SV-TR-44 besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: verwachsen
Eingangsseite: N (0°)
Trimdurchmesser (cm): 490
Trimhöhe (cm): 320
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 230 , Stufe 2: 300
Wandstärke (cm): 80
Türbreite (cm): 95
Türhöhe (cm): 130
Innenraumbreite (cm): 290 – 330
Innenraumhöhe (cm): 300
Raumvolumen (m3): 14,52
Keine Nische


natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Cisterna / Zisterne SV-OP-11