VRBOSKA – Popis arheoloških nalazišta

 

 

Ime / Name
Popis arheoloških nalazišta / Liste archäologischer Stätten

Code: VA-PO-01                                   


Evidentirana kulturna dobra – arheološka nalazišta
Izvor: Općina Jelsa, naselje Vrboska, prostorni plan ureðenja obrazloženje, listopad 2008

Stupac 1: broj
Stupac 2: ime
Stupac 3: Vrsta
.    koncentracija nalaza-rimsko doba
.    pretpovijesni nalazi
.    rimska cisterna
.    naselje s ostacima arhitekture – rimsko doba
.    skeletno groblje
.    pretpovijesni suhozid
Stupac 4: Status zaštite
.    prev. zaštite

Aufgezeichnete Kulturgüter – archäologische Stätten
Quelle: Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa, Ortschaft Vrboska, Oktober 2008

Spalte 1: Nummer
Spalte 2: Name
Spalte 3: Spezies
.    Fundstelle – Römerzeit
.    prähistorische Funde
.    römische Zisterne
.    Siedlung mit architekt. Überresten – Römerzeit
.    Grabstelle – Skelett
.    prähistorische Trockensteinmauer
Spalte 4: Schutzstatus
.    vorbeugender Schutz

7530
HUM
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7531
DOCI
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7532
DOLČIĆ
pretpovijesni nalazi
prev. zaštita
7533
DOLČIĆ
pretpovijesni nalazi
prev. zaštita
7534
XXXX
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7535
XXXX
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7536
CARKOVNJAK
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7537
MALA BLACA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7538
BLATA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7539
BLATA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7540
LOKVA
rimska cisterna
prev. zaštita
7541
XXXX
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7542
MIRJE
naselje s ostacima arhitekture – rimsko doba
prev. zaštita
7543
MALA BLACA
skeletno groblje
prev. zaštita
7544
DRAGIČIN LAZ
skeletno groblje
prev. zaštita
7648
KAŠTILAC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7649
DUČIN DVOR-BABA
naselje s ostacima arhitekture rimsko doba
prev. zaštita
7650
SVETI ROKO
pretpovijesni suhozid
prev. zaštita
7651
DOLAC
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7652
JEŽE
naselje s ostacima arhitekturerimsko doba
prev. zaštita
7653
PADVA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita

 natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links