Zaraće (Zoraće)


Odaberite kategoriju / Wählen Sie eine Kategorie aus

Naselja / Siedlungen // Crkve / Kirchen // Kapele /Kapellen // Kapelice /Bildstöcke // Križevi / Kreuze // Natpisi / Inschriften // Ploče / Tafeln // Reljefa/ Reliefs // Skulpture / Skulpturen // Objekata / Objekte // Utvrde/ Festungen // Zgrada / Gebäude // Trimi / Trims // Povijesni / historisches


Naselja, uvale / Siedlungen, Buchten

Ruralna cjelina »Zaraće«
ZR-AA-01 / Zaraće

Zaseok »Dubovica (Dubovi dol)«
ZR-AA-02 / Zaraće, Dubovica


Uvale »na južnoj strani otoka«
ZR-AU-10/14 / Zaraće

Rta »na južnoj strani otoka«
ZR-AR-10/11 / Zaraće

gore / Seitenanfang


Crkve / Kirchen

Crkvica »Gospa od Zdravlja«
ZR-CK-01 / Zaraće, na obali

Crkvica »Sv. Stjepana«
ZR-CK-02 / Zaraće, Dubovica

gore / Seitenanfang


Kapele /Kapellen

Kapela »Sv. Nikola«
ZR-CP-01 / Zaraće, u blizini glavne ceste DC-116

gore / Seitenanfang


Kapelice /Bildstöcke

Bez objekata / kein Eintrag

gore / Seitenanfang


Križevi / Kreuze

Bez objekata / kein Eintrag

gore / Seitenanfang


Natpisi/ Inschriften

Natpis »Stipić«
ZR-IN-01 / Zaraće

Natpis »Juraj Barišic«
ZR-IN-02 / Zaraće

Natpis »L B 1903«
ZR-IN-03 / Zaraće

Natpis »1871«
ZR-IN-04 / Zaraće

Natpis »1908«
ZR-IN-05 / Zaraće

Natpis »1909«
ZR-IN-06 / Zaraće

gore / Seitenanfang


Ploče / Tafeln

Informativna ploča »ruralna cjelina Zaraće«
ZR-IP-01 / Zaraće, na raskrižju

Informacije ploča „Zaraće“
ZR-IP-02 / Zaraće, DC-116, prijelaz na Uvali Zaraće

Informativna ploča »Dubovica«
ZR-IP-03 / Zaraće, Dubovica, na glavnoj cesti DC-116

Informativna ploča „Uvala Zaraće“
ZR-IP-04 / Zaraće, Ulica Uvala Velo Zaraće

Spomen ploča »Kojom je obilježeno održavanje veze Hvara sa Visom«
ZR-IS-01 / Zaraće, Rt zub od Zarača

Spomen ploča »Vjekoslav Čibarić«
ZR-IS-02 / Zaraće, iznad Dubrovice, na glavnoj cesti DC-116

Spomen ploča »Franičević«
ZR-IS-03 / Zaraće na raskrižju, na glavnoj cesti DC-116

gore /Seitenanfang


Reljefa / Reliefs

Bez objekata / kein Eintrag

gore / Seitenanfang


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Bez objekata / kein Eintrag

gore / Seitenanfang


Objekata / Objekte

Objekt »Pećnica«
ZR-OB-01 / Zaraće

Objekt »Gustirna – pjover«
ZR-OP-01 / Zaraće, pjover

Objekt »Javni seoski put«
ZR-PU-01 / Zaraće

gore / Seitenanfang


Utvrde / Festungen

Bez objekata / kein Eintrag

gore / Seitenanfang


Zgrada / Gebäude

Javna zgrada »Škola«
ZR-TG-03 / Zaraće

Zgrada gospodarske »Bivši Destilerija«
ZR-TG-02 / Zaraće

Građevina »Grivičić-Bartučević (kasnije Raffaelli)«
ZR-TG-04 / Zarače, Dubovica

Ljetnikovac »Kasandrić«
ZR-TG-05 / Zaraće, Dubovica

gore / Seitenanfang


Trimi / Trims

Bez objekata / kein Eintrag

gore / Seitenanfang


Povijesni / historisches

Podvodna nalazište »Ostaci brodoloma ispred uvale Zaraće«
ZR-PV-01 / Zaraće, more

gore / Seitenanfang