ZARAĆE – Trim »ZR-TR-02«


Ime / Name
Trim »ZR-TR-02«

Code: ZR-TR-02                           


Adresa / Adresse
Zaraće, između Velog Grablja i Zaraća / zwischen Velo Grablje und Zaraće

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,15902°   Longitude: E 16,51443°
Visina / Höhe: 277 m

Zemljište / Grundstücke
913/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
05.10.2023 11:00:57


Informacije

Trim se nalazi na jugu od staze koja vodi od gostionice „Lavanda“ južno prema Motokitu, na stazi koja je nekoć vodila od Velog Grablja do Zaraća. Jednostupanjski trim na obronku, koji se već ovdje spušta prema jugu do Zaraća, okružen je grmljem. Vanjski zid trima građen je od uglatog kamena. Ulaz od velikih kamenih blokova vodi u kružnu unutrašnjost. Trim je u dobrom stanju ali se više ne koristi.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich südlich des Weges, der vom Gasthaus „Lavanda“ Richtung Süden auf den Motokit führt an einer Wegverbindung, die einst von Velo Grablje nach Zaraće führte. Der einstufige Trim am Berghang, der hier bereits nach Süden nach Zaraće hinunter abfällt, ist von Buschwerk umgeben. Die Außenwand des Trims wurde aus kantigen Steinen errichtet. Der Eingang aus großen Steinquadern führt in den kreisrunden Innenraum. Der Trim ist gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt.

Ulaz / Eingang

Pogled prema zapadu / Blick nach Westen

Dana 05.10.2023 trim ZR-TR-02 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: padina
Povezan s: samostojeći, izoliran
Upotreba: malo se koristi
Stanje: vrlo dobro uzdržati
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: SZ (300°)
Promjer trima (cm): 410
Visina trima (cm): 230
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 170
Debljina zida (cm): 90
Širina vrata (cm): 55
Visina vrata (cm): 95
Širina unutra (cm): 230
Visina unutra (cm): 210
Volumen iznutra (m3): 5,67
Nema niše

Am 05.10.2023 wurde der Trim ZR-TR-02 besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: sehr gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: NW (300°)
Trimdurchmesser (cm): 410
Trimhöhe (cm): 230
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 170
Wandstärke (cm): 90
Türbreite (cm): 55
Türhöhe (cm): 95
Innenraumbreite (cm): 230
Innenraumhöhe (cm): 210
Raumvolumen (m3): 5,67
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links