Gdje je to? / Wo ist das?

Svi objekti na kojima je lokacija neprecizna ili nedostaju navedeni su na ovoj stranici. Do odgovarajuće stranice možete doći klikom na sliku za pregled.

Auf dieser Seite sind alle Objekte aufgelistet, wo der Standort ungenau ist oder fehlt. Zur entsprechenden Seite, kommt man durch KLICK auf das Vorschaubild.

Ako imate bilo kakvih informacija o tome, kliknite zeleni gumb @ da nas obavijestite (e-mail).

Wenn Sie Informationen darüber haben, dann können Sie durch KLICK auf den grünen @-Button uns das bitte mitteilen (E-Mail).


Bogomolje


Spomen ploča »na mjestu oružanog napada na žandarme« /
Gedenktafel »an diesem Ort erfolgte ein bewaffneter Angriff auf Gendarmen«.
Gdje se nalazi ova ploča? /
Wo befindet sich diese Tafel?


Spomen ploča »formiranju Općinskog komiteta SKOJ-a« /
Gedenktafel an die Formierung des Gemeindekomitees der kommunistischen Jugend
Gdje se nalazi ova ploča? /
Wo befindet sich diese Tafel?


Natpis »INGREDI IN HAS …« /
Inschrift »INGREDI IN HAS …«
Gdje se nalazi ova natpisa? /
Wo befindet sich diese Inschrift?


Prapovijesna gradina kružnog tlocrta. /
Prähistorische Ruine, kreisförmig angelegt.
Gdje se nalazi ova gomila? /
Wo befindet sich dieser Hügel?


Velika kula iznad uvale Smrska zapadno od Račevinje. /
Ein großer Turm steht oberhalb der Bucht Smrska westlich von Račevinje.
Gdje se nalazi ovu kulu? /
Wo befindet sich dieser Turm?


 

U Bogomolje južno od crkve vodi cesta do Jerkov dvora gdje stoji stara kuća, kuhinja, krušna peć, sve sagrađeno 1898. god. /
Südlich der Kirche von Bogomolje führt die Straße zum Jerkov-Hof, einem alten Haus mit Küche und Backofen die alle 1898 gebaut wurden.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


 

Škola u Bogomolju. /
Schule in Bogomolje.
Gdje se nalazi ova škola? /
Wo befindet sich die Schule?

natrag na vrh / Seitenanfang


Brusje


Kuća »Vavetova« /
Haus »Vavetova«
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

natrag na vrh / Seitenanfang


Dol


Kapelica »Roić« /
Bildstock »Roić«
Gdje se nalazi ova kapelica? /
Wo befindet sich dieser Bildstock?


Kuća Dužević, reljef »Glava na pročelju kućice« /
Haus Dužević, Relief „Kopf an der Hausfassade“
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Sv. Ana, kuća obitelji Roić, reljef »na cisternu« /
Sv. Ana, Haus der Familie Roić, Relief „auf der Zisterne“
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Kuća Luka Moškatela, Skulptura »Glava na zabat« /
Haus des Luka Moškatela, Skulptur „Kopf am Giebel“
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Kuća Ivana Posinkovića, Skulptura »Bista nad ulazom« /
Haus des Ivan Posinković, Skulptur „Büste über dem Eingang“
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Sv. Ana, kuća obitelji Vranković, Skulptura »Glava na napuštenoj kući« /
Sv. Ana, Haus der Familie Vranković, Skulptur „Kopf am verlassenen Haus“
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

natrag na vrh / Seitenanfang


Gromin DolacTko zna ovaj trim? /
Wer kennt diesen Trim?

natrag na vrh / Seitenanfang


Gdinj


Na putu između Gdinja i Bogomolja, Spomen ploča »Benjamin Ćurin« /
Am Weg zwischen Gdinj und Bogomolje, Gedenktafel »Benjamin Ćurin«
Gdje se nalazi ova ploća? /
Wo befindet sich diese Tafel?

natrag na vrh / Seitenanfang


Velo Grablje


Velo Grablje, Maslenica /
Velo Grablje, Maslenica
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Velo Grablje, Uvala Radoćin dol /
Velo Grablje, Bucht Radoćin dol
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Gdje se nalazi ovaj trim? /
Wo befindet sich dieser Trim?

natrag na vrh / Seitenanfang


Grad Hvar


Hvar, Vira, bivsi biskupskog ljetnikovca /
Ehemaliges bischöfliches Sommerhaus
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?Grb »Na kuću hvarski plemić Budimir Lupi« /
Wappen am Haus des Hvarer Adeligen Budimir Lupi

Natpis »OSTIUM NON HOSTIUM« koji je dao uklesati na ulaznim vratima svoje kuće u Hvaru iz 16. st. hvarski plemić Budimir Lupi. /
Inschrift »OSTIUM NON HOSTIUM« über der Eingangstür des Hauses des Adeligen Budimir Lupi aus dem 16. Jahrhundert.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?U Loznoj je natpis iz XVIII st. o velikom lovu ribe. /
In Lozna gibt es eine Inschrift aus dem 18. Jahrhundert über die Jagd nach großen Fischen.
Gdje se nalazi ovaj natpis? /
Wo befindet sich diese Inschrift?


Na godišnjicu kiparove smrti 1969. postavljena je ploča na kući u Glavici u kojoj je živio i radio. /
Am Jahrestag des Todes des Bildhauer im Jahr 1969 wurde eine Gedenktafel am Hause in Glavica, wo er lebte und arbeitete errichtet.
Gdje se nalazi ovaj natpis? /
Wo befindet sich diese Inschrift?


Kuća Dujmović u Burgu. /
Haus Dujmović in Burak.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Gotičko-renesansna kuća u Hvaru, pored Lučićeve, ima grb s inicjalima B. L., te sa zanimljivim natpisom OSTIVM NON HOSTIVIM. /
Das Gotik-Renaissance-Haus befindet sich neben dem von Lučić und besitzt ein Wappen mit den Initialen B.L. und der interessanten Inschrift OSTIVM NON HOSTIVIM.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Gotičko-renesansna jednokatnica sagrađena „Bibić“ u XV. stoljeću u Burgu. /
Das einstöckige Haus „Bibić“ aus der Gotik-Renaissance des 15. Jahrhunderts steht in Burak.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Barokna kuća Matković izgrađe na je u XVIII. stoljeću u Burgu. /
Das Barockhaus Matković wurde im 18. Jahrhundert im Ortsteil  Burak errichtet.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Mala kuća na sv. Stjepana je pod zaštitom. /
Das kleine Haus am Platz sv. Stjepana, steht unter Denkmalschutz.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

natrag na vrh / Seitenanfang


Jelsa


S istočne strane kuće lvaniševića-Drinkovića, nalazi se kuća Milatić. /
Das Haus von Milatić befindet sich östlich des Hauses lvanišević-Drinković.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

natrag na vrh / Seitenanfang


Milna


Milna, na dvojnoj kući u centru mjesta je spomen ploča »Palim borcima NOR-a«. /
Auf einem frei stehenden Haus in Ortsmitte befindet sich die Gedenktafel an die Gefallenen des Nationalen Befreiungskampfes.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

natrag na vrh / Seitenanfang


Arhipelag paklenih otoka, otok Sv. Klement


Pakleni otoci, otok Sv. Klement, Vlaka, cisterna iz grada Hvara, sada u školi. /
Pakleni Inseln, Insel Sv. Klement, Vlaka, Zisterne von der Stadt Hvar, jetzt bei der Schule.Gdje se nalazi ova cisterna? /
Wo befindet sich diese Zisterne?

natrag na vrh / Seitenanfang


Otok Šćedro


Informativna ploča »Značajni krajobraz Šćedro«. /
Infotafel »bedeutende Landschaft Šćedro«.
Gdje se nalazi ova informativna ploča? /
Wo befindet sich diese Tafel?


Povodni arheološki lokalitet »antički brodolom« uz sjevernu obalu otoka. /
Archäologische Stätte – antikes Schiffswrack an der Nordküste der Insel.
Gdje je ova mjesto otkrića? /
Wo befindet sich diese Fundstelle?

natrag na vrh / Seitenanfang


Poljica


Gdje se nalazi ova kapela? /
Wo befindet sich diese Kapelle?

natrag na vrh / Seitenanfang


Prapatna


Gdje je ova mjesto otkrića? /
Wo befindet sich diese Fundstelle?

natrag na vrh / Seitenanfang


Selca kod Starog Grada


Ostaci arhitekture rimsko doba na području »Dolčića«. /
Überreste römischer Architektur in der Gegend »Dolčići«.
Gdje je ova mjesto otkrića? /
Wo befindet sich diese Fundstelle?

natrag na vrh / Seitenanfang


Selca kod Bogomlja


Arheološko nalazište »špiljia Živa«. /
Archäologische Stätte Höhle Živa.
Gdje se nalazi ova špilja? /
Wo befindet sich diese Höhle?

natrag na vrh / Seitenanfang


Stari Grad


Izreka uklesana na kamenu lijevo od ulaznih vrata jedne kuće (vikendice) na predjelu „Borići“ u Starome Gradu. /
Ein Spruch auf einem Stein links der Haustür eines Hauses (Wochenendhaus) im Bereich „Borići“ in Stari Grad. 
Gdje je ovaj natpis? /
Wo befindet sich diese Inschrift?


Reljev se nalazi na dvorišnoj strani obiteljske kuće i nije vidljiv s ulice. Lav drži knjigu bez natpisa. /
Das Relief befindet sich auf der Rückseite des Familienhauses und ist von der Straße aus nicht sichtbar.
Gdje se nalazi ovaj reljef? /
Wo befindet sich dieses Relief?


Ulica Vijugasta – ploča od bijelog mramora u četvrti Malo Selo. /
Ulica Vijugasta – Gedenktafel aus weißem Marmor im Ortsteil Malo Selo.
Gdje se nalazi ova spomen ploča ? /
Wo befindet sich diese Gedenktafel?


Godina 1922. na cisterni u blizini kapelice sv. Jelene. /
Jahreszahl 1922 auf einer Zisterne nahe der Kapelle der Heiligen Helena.
Gdje se nalazi ova gustirna ? /
Wo befindet sich diese Zisterne?


Povijesni lokalitet »Gradina na brdu Brigi« /
Historische Festungsbauten am Hügel Brigi
Gdje se nalazi ova lokacija? /
Wo befindet sich diese Lokalität?


Dvije konzole lavovske glave na zidu kuće. /
Zwei Löwenkopfkonsolen an der Hauswand.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Kuća Vranković -Carić na predjelu trg Stjepana Radića – trg Škor /
Haus Vranković-Carić im Berreich trg Stjepana Radića – trg Škor
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Kuća »Ljetnikovac Žuvetić«. /
Sommerhaus Žuvetić.
Gdje se nalazi ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?Tko zna ovaj trim? /
Wer kennt diesen Trim?


 

Trim s 1895 godinom. /
Trim mit Jahreszahl 1895.
Tko zna ovaj trim? /
Wer kennt diesen Trim?


Trim s godinom 1888. u predjelu Gobaško bardo. /
Trim mit Jahreszahl 1888 im Gebiet Gobaško bardo.
Tko zna ovaj trim? /
Wer kennt diesen Trim?


Trim s godinom 1888. u predjelu Gobaško bardo. /
Trim mit Jahreszahl 1888 im Gebiet Gobaško bardo.
Tko zna ovaj trim? /
Wer kennt diesen Trim?

natrag na vrh / Seitenanfang


Sućuraj


Kapelica posvećena Gospi od Zdravlja i sv. Nikoli nalazi se na području Bočića (istočni puč Mrtnovik zaljev). /
Der Bildstock die Unserer Lieben Frau vom Heil und des heiligen Nikolaus befindet sich in der Gegend Bočića (östlicher Punkt der Mrtnovik-Bucht).
Gdje je ova kapelica? /
Wo befindet sich dieser Bildstock?


Povijesni lokalitet »Teutin zid«. /
Historischer Ort Teutas-Wand.
Gdje se nalazi ovo povijesno mjesto? /
Wo befindet sich diese historische Lokalität?

natrag na vrh / Seitenanfang


Svirče


Kuća »Vranković«, dva reljefa »braće Vrankovića« I bista »Ivana Vrankovića i žene Lucije«.  /
Haus »Vranković«, zwei Reliefs der Brüder Vranković und Büste des Ivan Vranković und seiner Frau Luzia.
Gdje je ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

 


Zbirka u kući Makjanić (autodidaktički kipar Josip Makjanić, 1837.-1929.) /
Sammlung im Haus Makjanić (autodidaktischen Bildhauer Josip Makjanić, 1837-1929)
Gdje je ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?


Privatna zbirka Katarina Carić nije otvorena za javnost; sadržava bogati fond afričke i domorodačke umjetnosti. /
Privatsammlung von Katarina Carić ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich; enthält eine Fülle von afrikanischer und einheimischer Kunst.
Gdje je ova zbirka? /
Wo befindet sich diese Sammlung?

natrag na vrh / Seitenanfang


Vrboska


Spomen ploča od bijelog mramora, postavljena je na pročelju kuće Sažunić, u predjelu Podva. /
Die Gedenktafel aus weißem Marmor, wurde an der Vorderseite des Hauses Safonić in der Gegend Podva befestigt.
Gdje je ova kuća? /
Wo befindet sich dieses Haus?

natrag na vrh / Seitenanfang


Vrbanj (Varbonj)


Gdje je ova kapelica? /
Wo befindet sich dieser Bisldstock?


Pristrišak na području Ivončevih njiva, Vrbanj (?). /
Pristrišak in der Gegend Ivončeve njive, Vrbanj (?).
Gdje se nalazi ovaj objekt? /
Wo befindet sich dieses Objekt?


Gdje se nalazi ovaj trim? /
Wo befindet sich dieser Trim?


Trim na predjelu Varbonske rudine. /
Dieser Trim befindet sich in der Gegend von Varbonske rudine.
Gdje se nalazi ovaj trim? /
Wo befindet sich dieser Trim?

natrag na vrh / Seitenanfang


Zastražišće


Kapelica u Grudcu obnovio je Emil Barbarić 1997. (spomen -ploča). /
Der Bildstock in Grudac wurde von Emil Barbarić im Jahr 1997 (Gedenktafel) erneuert.
Gdje je ova kapelica? /
Wo befindet sich dieser Bisldstock?


Grb »Anđelinović-Angelini« /
Wappen der »Anđelinović-Angelini«
Gdje je bio ovaj grb? /
Wo befand sich dieses Wappen?


Objekt »Toč – Mlin za masline«  /
Ölmühle
Postoji li ovaj mlin i danas? /
Existiert diese Mühle noch heute?


Dvije kule patricija Angjelinovića iz 1624. g. su nestale – jedna devastirana, a druga manja, pregrađena. /
Zwei Türme der Patrizier Angjelinović aus dem Jahr 1624 sind verschwunden. Einer wurde zerstört, der andere kleinere, rekonstruiert.
Gdje se nalaze ove kule? /
Wo befinden sich diese Türme?


Sklop u Zastražišćima danas je u ruševnom stanju, a sačuvan je grb Anđelinovića s natpisom koji se nalazio na kuli ljetnikovca. Ploča s natpisom danas je u župnoj crkvi sv. Nikole. /
Das Anwesen in Zastražišće befindet sich heute in einem heruntergekommenen Zustand. Das Wappen von Anđelinovic mit der Inschrift auf dem Turm des Herrenhauses ist erhalten. Die Tafel mit der Inschrift befindet sich heute an der Pfarrkirche zum hl. Nikolaus.
Gdje se nalazi ovaj ansambl? /
Wo befindet sich dieses Ensemble?Gdje se nalazi ovaj trim? /
Wo befindet sich dieser Trim?

natrag na vrh / Seitenanfang


Zaraće (Zoraće)


Natpis: 1939/12/9 KAD JE STIPIĆ IŠO U RAT /
Inschrift: 9. Dezember 1939 – als Stipić in den Krieg zog
Gdje je ovaj natpis? /
Wo befindet sich diese Inschrift?

natrag na vrh / Seitenanfang


Zavala


 

Kula »Tadije Kačić (Dubković)« /
Turm »Tadije Kačić (Dubković)«
Gdje je ova kula? /
Wo befindet sich dieser Turm?

natrag na vrh / Seitenanfang