BOGOMOLJE – Kapelica »Sv. Spiridon«


Ime / Name
Kapelica »Sv. Spiridon« / Bildstock des hl. Spiridon

Code: BO-CS-03                                           


Adresa / Adresse
Bogomo9lje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,1°    Longitude: E 17,0° 
Visina / Höhe: – m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Kapelica Sv. Spiridon (Špirijun) na katastarskoj međi Bogomolja i Selaca, sagradio 1861.g. Andrija Jerković (kip, vis. 49,5 cm, kvaligetno je djelo iz okmo 1600.g. i ono vjerojatno nekoć dio oltarnog poliptiha. Netko mu je bio namjerno odlomio glavu, a saniran je i konzerviran brigom hvarskoga Centra za zaštitu kulturne baštine u kolovozu 1994.g. od hvarskoga kipara Ivice Tomičića-Tajnikova, rodom iz V. Grablja. Izvorno svakako nije bio lik sv. Spiridiona – kojega je štovanje do nas došlo istom 18.st. iz mletačkih posjeda u Grčkoj – i nema znakova biskupskog dostojanstva, no nemoguće je ustanoviti koji je svetac prikazan, jer manjkaju ruke i svetački atributi).

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Sv. Spiridon (Špirijun) an der Katastergrenze von Bogomolje und Selca wurde 1861 von Andrija Jerković erbaut. Die Statue ist eine qualitätsvolle Arbeit aus der Zeit um 1600 und war wahrscheinlich einst Teil des Altarpolyptychons. Jemand hat absichtlich den Kopf abgebrochen. Die Figur wurde auf Veranlassung  des  Hvar-Zentrum für Kulturerbe im  August 1994 durch den aus V. Grablje stammenden Bildhauer Ivica Tomičić-Tajnikov restauriert. Es ist unmöglich festzustellen, welcher Heilige abgebildet ist, weil die Hände und Heiligenattribute fehlen.

(Izvor / Quelle: Joško Kovačić, Župa Bogomolje na Hvaru)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links