BOGOMOLJE – Kula »Turnjić na Kuku«

Ime / Name
Kula »Turnjić na Kuku« / Turm »Turnjić in Kuku«

Code: BO-TD-01                                                   


Adresa / Adresse
Uvala Smrska, Kuku

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 00,00000°   Longitude: E 00,00000°
Visina / Höhe: 0 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Velika kula iznad uvale Smrska zapadno od Račevinje. Za obranu od turskih upada grade se obrambene kule i tzv. zatvoreni tipovi kuća s zajedničkim dvorištem čije ostatke i danas vidimo u Donjoj bandi, kao što su Kulica s perimetralnim zidovima (u njoj je u vrijeme mletačko-turskih ratova boravio mletački providur), kula s puškarnicama u Donjoj bandi, Modrića dvori, Barišića dvori, te utvrđene kuće – kule u Račevinji i Jerkov dvoru u Bogomolju.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Ein großer Turm steht oberhalb der Bucht Smrska westlich von Račevinje. Zur Verteidigung gegen Türkeneinfälle wurden Wehrtürme und sog. Hausgemeinschaften mit einem gemeinsamen Hof errichtet. Deren Überreste können wir heute noch sehen, in Donji Bandi, wie bei Kulic mit Außenwänden (zur Zeit der venezianisch -türkischen Kriege blieb er bei den Venetianern), Turm mit Schießscharten in Donji Bandi, Hof Modrić, Hof Barišić, sowie befestigte Haus-Türme in Račevinj, Jerkov Dvor und Bogomolje.


Linkovi / Links