BOGOMOLJE – Kula »Turnjić na Kuku«

Ime / Name
Kula »Turnjić na Kuku« / Turm »Turnjić in Kuku«

Code: BO-TD-01                                                   


Adresa / Adresse
Uvala Smrska, Kuku

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 00,00000°   Longitude: E 00,00000°
Visina / Höhe: 0 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Velika kula iznad uvale Smrska zapadno od Račevinje. Za obranu od turskih upada grade se obrambene kule i tzv. zatvoreni tipovi kuća s zajedničkim dvorištem.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Ein großer Turm steht oberhalb der Bucht Smrska westlich von Račevinje. Zur Verteidigung gegen Türkeneinfälle wurden Wehrtürme und sog. geschlossene Haustypen mit einem gemeinsamen Hof errichtet.

Ostatke i danas vidimo u Donjoj bandi, kao što su Kulica s perimetralnim zidovima (u njoj je u vrijeme mletačko-turskih ratova boravio mletački providur), kula s puškarnicama u Donjoj bandi, Modrića dvori, Barišića dvori, te utvrđene kuće – kule u Račevinji i Jerkov dvoru u Bogomolju.

Überreste dieser Bauten sind noch heute in Sucuraj erhalten. In Donja Banda, wie bei Kulic mit Außenwänden (zur Zeit der venezianisch-türkischen Kriege blieb er bei den Venezianern), Turm mit Schießscharten in Donja Banda, Modrić Dvor und Barišić Dvor, sowie befestigte Wohntürme in Račevinj und Jerkov Dvor in Bogomolje.


Linkovi / Links