BOGOMOLJE – Trim »BO-TR-11«


Ime / Name
Trim »BO-TR-11«

Code: BO-TR-11                             


Adresa / Adresse
Bogomolje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13401°   Longitude: E 17,04038°
Visina / Höhe: 178 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4164/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.09.2022 09:53:59


Informacije

Djelomično trostupanjski trim nalazi se u grmlju istočno od sela, blizu granice prema selu Selca. Njena stražnja strana omeđena je niskim kamenim zidom, odakle također dva konzolna kamena olakšavaju uspon do prve stepenice trima. U kružnom interijeru nalaze se tri zidne niše. Vrlo lijepi trim je jako dobro očuvan, ali se više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der zum Teil dreistufige Trim befindet sich im Buschwerk östlich der Ortschaft, nahe der Grenze zur Ortschaft Selca. Er grenzt mit seiner Rückseite an eine niedrige Steinmauer, von wo auch zwei auskragende Steine den Aufstieg auf die erste Stufe des Trims erleichtern. Im kreisrunden Innenraum finden sich drei Wandnischen. Der sehr schöne Trim ist sehr gut erhalten, wird aber kaum mehr genutzt.

Izvor: Hrvatska osnovna karta – Geoportal DGU

Quelle: Grundkarte Kroatiens – Geoportal DGU

Ulaz / Eingang

Dana 19.09.2022 trim BO-TR-11 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: nakošena
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: malo se koristi
Stanje: vrlo dobro uzdržati
Broj stepenica trima: 3
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: konzolne stepenice
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: I (80°)
Promjer trima (cm): 460
Visina trima (cm): 290
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 160 , stepenica 2: 230 , stepenica 3: 270
Debljina zida (cm): 85
Širina vrata (cm): 85
Visina vrata (cm): 115
Širina unutra (cm): 280 – 290
Visina unutra (cm): 260
Volumen iznutra (m3): 11,87
Niša 1 (P/Š/V/D) (cm): 80 / 15 / 20 / 25
niša 2 (P/Š/V/D) (cm): 80 / 25 / 35 / 30
niša 3 (P/Š/V/D) (cm): 95 / 25 / 20 / 25

Stražnji dio trima / Trimrückseite

Am 19.09.2022 wurde der Trim BO-TR-11 besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: kaum genutzt
Zustand: sehr gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 3
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: Kragsteine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: O (80°)
Trimdurchmesser (cm): 460
Trimhöhe (cm): 290
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 160 , Stufe 2: 230 , Stufe 3: 270
Wandstärke (cm): 85
Türbreite (cm): 85
Türhöhe (cm): 115
Innenraumbreite (cm): 280 – 290
Innenraumhöhe (cm): 260
Raumvolumen (m3): 11,87
Nische 1 (P/B/H/T) (cm): 80 / 15 / 20 / 25
Nische 2 (P/B/H/T) (cm): 80 / 25 / 35 / 30
Nische 3 (P/B/H/T) (cm): 95 / 25 / 20 / 25

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links