DOL – Spomen ploča »Petra Kunčića«

Ime / Name
Spomen ploča »Petra Kunčića« / Gedenktafel Peter Kunčić

Code: DO-IS-02                                     


Adresa / Adresse
Dol – Sv. Marije, Sansovića Dvor 20

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16975°   Longitude: E 16,61513°
Visina / Höhe: 81 m

Zemljište / Grundstücke
*109/3

Datum snimanja / Erfassungsdatum
04.05.2014 15:13:57


Informacije

Spomen ploča u rodnom kući Petra Kuničića sa sljedećim natpisom:

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Gedenktafel am Geburtshaus des Peter Kuničić mit folgender Inschrift:

U OVOJ KUĆI ROƉEN JE
PETAR KUNIČIĆ
(1862.-1940.)
UČITELJ; KNJIŽEVNIK; RODOLJUB
*
POVODOM 150. GODINE ROƉENJA
POSTAVLJAJU ZAHVALNI
DOLJANI I STAROGRAƉANI

In diesem Haus wurde geboren
Peter Kuničić
(1862-1940)
Lehrer, Autor, Patriot
*
Anlässlich seines 150. Geburtstages
errichtet von den dankbaren
Dolanern  und Stari Gradern

Petar Kuničić (Dol, Stari Grad, Hvar, 1862. − Split, 1940.) je bio učitelj, pisac, pjesnik, putopisac, prevoditelj, autor stručnih radova i hrvatski rodoljub.

Petar Kuničić (Dol, Stari Grad, Hvar, 1862 – Split, 1940) war Lehrer, Schriftsteller, Dichter, Reiseschriftsteller, Übersetzer, Autor von Fachzeitungen und kroatischer Patriot.

Rodio se je u Dolu kod Starog Grada na otoku Hvaru. Pohađao je učiteljsku školu. Učiteljevao je diljem Dalmacije. Dok je radio na Visu sastavio je djelo Viški boj u kojem je pjesnički opisao onodobni Vis. Poslije Visa, službovao je u Blatu na Korčuli, a od 1901. u Starom Gradu na Hvaru, gdje je proveo najviše radnog staža. Ondje je postao školski ravnatelj. 1908. objavio je knjigu Hrvati na Ledenom moru koja je postigla veliki uspjeh kod čitateljstva, a zasnivala se na izvješćima austro-ugarske ekspedicije na Arktiku.

Er wurde in Dol in der Nähe von Stari Grad auf der Insel Hvar geboren. Er machte eine Lehrerausbildung und lehrte in ganz Dalmatien. Während er in Vis arbeitete, schuf er das Werk Viški boj, in der poetisch das heutige Vis beschrieben wird. Nach Vis diente er in Blato auf Korčula und ab 1901 in Stari Gad, wo er den größten Teil seiner Arbeit machte. Dort wurde er Schulleiter. Im Jahr 1908 veröffentlichte er ein Buch über Kroaten im arktischen Meer, das einen großen Erfolg bei den Lesern hatte. Es fußte auf den Berichten der österreichisch-ungarischen Expedition in die Arktis. Er war politisch aktiv und trat gegen Strossmayer auf.

U kulturi je zaslužan kao jedan od osnivača Hrvatske čitaonice u Blatu na Korčuli, koja je osnovana 1880. kao Narodna čitaonica, a od 1897. nosi ime Hrvatska čitaonica. Petar Kuničić je bio dugogodišnjim tajnikom ove ustanove. Nakon tiskanja novih čitanaka u za osnovne škole u Dalmaciji u kojima su austrijske vlasti planski izostavile hrvatsko i srpsko ime (pod izlikom izbjegavanja hrvatsko-srpskog nacionalnog trvenja), htjedovši od udžbenika napraviti anacionalno nastavno sredstvo, dalmatinski su učitelji reagirali kritikama, pri čemu se Petar Kuničić istakao tekstom u Narodnom listu. Politički je bio aktivan, a naginjao je k Strossmayeru.

In der Kultur wird er als einer der Begründer des kroatischen Lesesaals in Blato auf Korčula genannt, der 1880 als Nationaler Leseraum gegründet wurde und seit 1897 kroatischer Lesesaal heißt. Petar Kuničić war langjähriger Sekretär dieser Institution.
Nach dem Druck neuer Bücher für die Grundschulen in Dalmatien, in denen die österreichischen Behörden die kroatischen und serbischen Namen bewusst wegließen (unter dem Vorwand kroatisch-serbische nationale Reibungen zu vermeiden), mit der Absicht ein pädagogisches Werkzeug mit den Lehrbücher zu schaffen, reagierten die dalmatinischen Lehrer mit Kritik, worauf Petar Kuničić in der Nationalen Gazette hinwies.


Linkovi / Links

Kuća Petra Kuničića / Haus des Peter Kuničić