DOL – Zgrada »Ostojića mlin«

Ime / Name
Zgrada »Ostojića mlin« / Ostojić-Mühle

Code: DO-TG-04 (E-B5-6)                                    


Adresa / Adresse
Dol, Polje, Jorine

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17527°   Longitude: E 16,61358°
Visina / Höhe: 41 m

Zemljište / Grundstücke
*194/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
14.05.2012 16:15:00


Informacije

Na području Jorine ispod Dola i danas postoje ostaci zgrade mlina zvanog Ostojića mlin čiji je vlasnik početkom 19. stoljeća bio dr. Ostojić. Vozio ju je potok Vir, koji je u to vrijeme kad po brdima nije bilo toliko vegetacije bila puno bogatija vodom i moguće da je radila veći dio godine. Drugi vodeni mlin na otoku bio je ispod Pitavskog vira kod Jelse.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

In der Gegend von Jorina unterhalb von Dol gibt es heute noch Überreste eines Mühlengebäudes namens Ostojic Mühle, das einem Dr. Ostojic im frühen 19. Jahrhundert gehörte. Sie wurde von dem Bach Vir angetrieben, der damals, als es auf den Hügeln nicht so viel Vegetation gab, viel wasserreicher war und möglicherweise den größten Teil des Jahres arbeitete. Die zweite Wassermühle auf der Insel befand sich unterhalb der Pitava-Quelle in der Nähe von Jelsa.

(Izvor / Quelle: Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko polje)

Vlasnik mlina je isti onaj dr. Ostojić koji je posjedovao ladanjsku kuću na Budinjcu zvanu Likorova kuća. Danas samo ruševine. Liječnik i posjednik Petra Ostojića (1780-1851), koji je prvi na otoku 1810. (nakon smrti supruge Marijanke, inače sestre znamenitog Petra Nisitea) sagradio vodeni mlin u Jorinama (kod Dola), a koji je čini se sbog smanjene količine oborina, negdje sredinom 19. stoljeća prestao s radom.

Der Besitzer der Mühle war der gleiche Dr. Ostojić, dem ein Landhaus in Budinjac, genannt „Likorova kuća“, gehörte. Heute nur noch eine Ruine. Der Arzt und Eigentümer Peter Ostojić (1780-1851), kam 1810 auf die Insel (nach dem Tod seiner Frau Marijanka, der Schwester des bedeutenden Peter Nisitea) und baute eine Wassermühle in Jorinama (bei Dol), die aber wegen des geringen Niederschlags, irgendwo in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgehört hatte zu arbeiten.

Dr. Peter Ostojić početkom 1840-ih, na velikom posjedu južno od crkve sv. Nikole, sagradio je malu ladanjsku kuću s kamenim bazenom u obliku broda.

Dr. Peter Ostojić baute in den frühen 1840er Jahren auf einem großen Anwesen südlich der Kirche zum hl. Nikolaus ein kleines Landhaus mit ein steinernes Wasserbecken in Form eines Schiffes.

(Izvor / Quelle: Tartajun)


Linkovi / Links

Likorova kuća / Haus Likorov
Kameni bazen / steinernes Wasserbecken