GDINJ – Javna zgrada »Škola Darko Ćurin«

Ime / Name
Javna zgrada »Škola Darko Ćurin« / Schule Darko Ćurin

Code: GJ-TG-08                               


Adresa / Adresse
Gdinj, Nova Crkva

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,13184°   Longitude: E 16,94228°
Visina / Höhe: 341 m

Zemljište / Grundstücke
*368 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
12.10.2014 15:29:44


Informacije

Pučka učionica u Gdinju iz 1908. godine danas nažlost nije u uporabi. Na pročelju nekadašnje školske zgrade nalaze se dvije ploče.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die öffentliche Schule aus dem Jahr 1908 wird heute nicht mehr genutzt. Auf der Fassade des ehemaligen Schulgebäudes befindet sich zwei Tafeln.

Prva ploča:

OSNOVNA ŠKOLA
DARKA ĆURIN
GDINJ

Druga ploča:

PUČKA UČIONA
1908

Die erste Tafel:

Grundschule
Darko Ćurin
Gdinj

Die zweite Tafel:

Volksschule
1908


Curin Darko bio je prvi iz sela Gdinj koji se pridružio partizanima. Umro je 1943. Bio je član Županijskog odbora SKOJ-a Hvar. Školska zgrada nosi njegovo ime. U hodniku školske zgrade nalazi se (?) Njegovo poprsje, visine 52 cm, napravljeno od smeđe patinirane žbuke i s natpisom:

Curin Darko ging als als erster aus der Ortschaft Gdinj zu den Partisanen. Er starb 1943. Er war Mitglied des SKOJ Hvar County Committee. Das Schulgebäude trägt seinen Namen. In der Halle des Schulgebäudes befindet (?) sich seine Büste, 52 cm hoch, aus braun patiniertem Gips und mit der Inschrift:

ĆURIN DARKO
rođen 1923. – ubijen 1943

ĆURIN DARKO
geboren 1923 – getötet 1943

Bista je postavljena od strane Mjesne organizacije SUBNOR-a, u čast posvete škole istaknutom prvoborcu Gdinja.

Die Büste wurde von der lokalen Orgaisation der SUBNOR aufgestellt, zu Ehren seines Engagements für die Schule.


Linkovi / Links

Spomenik »Palim borcima NOR-a« / Denkmal für die Gefallenen des Nationalen Befreiungskampfes