GDINJ – Trim »GJ-TR-05«


Ime / Name
Trim »GJ-TR-05«

Code: GJ-TR-05                               


Adresa / Adresse
Gdinj, na glavnoj cesti DC-116

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13171°   Longitude: E 16,89419°
Visina / Höhe: 256 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2930/128 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.05.2014 16:23:46


Informacije

Trim se nalazi neposredno uz glavnu cestu DC-116 između Zastražišće i Gdinja. Postavljen je u rubni zid dobro njegovanog, ali rijetko korištenog vrta, ali se više ne koristi. Pristup s ulice otežava kamenje koje dolazi s djelomično srušene kupole.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich direkt neben der Hauptstraße DC-116 zwischen Zastražišće und Gdinj. Er ist in die Begrenzungsmauer eines gepflegten aber kaum genutzten Gartens eingelassen, wird aber nicht mehr genutzt. Der Zugang von der Straßenseite her wird durch Steine erschwert, die von der teilweise eingestürzten Kuppel stammen.

Ulaz / Eingang

Oštećena kupola / beschädigte Kuppel

Sjeverna strana / Nordseite

Dana 27.07.2020 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: nasip
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: kupola se djelomično srušila
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: kamenito
Orijentacija ulaza: Z (250°)
Promjer trima (cm): 340
Visina trima (cm): 240 (?)
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 180
Debljina zida (cm): 75
Širina vrata (cm): 70
Visina vrata (cm): 110
Širina unutra (cm): 190
Visina unutra (cm): 220 (?)
Volumen iznutra (m3): 4,11 (?)
Nema niše

Am 27.07.2020 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: Böschung
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Kuppel teilweise eingestürzt
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: Steine
Eingangsseite: W (250°)
Trimdurchmesser (cm): 340
Trimhöhe (cm): 240 (?)
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 180
Wandstärke (cm): 75
Türbreite (cm): 70
Türhöhe (cm): 110
Innenraumbreite (cm): 190
Innenraumhöhe (cm): 220 (?)
Raumvolumen (m3): 4,11 (?)
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links