MALO GRABLJE – Crkva »Sv. Tudora (Teodora)«


Ime / Name
Crkva »Sv. Tudora (Teodora)« / Kirche des hl. Theodor

Code: GM-CI-01                                               


Adresa / Adresse
Malo Grablje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16925°    Longitude: E 16,50343° 
Visina / Höhe: 133 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*377

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2013 10:43:26


Informacije

Malo Grablje povećanjem stanovništva i udaljenosti od grada Hvar uvjetovali su i potrebu za kapelanom, koji se, kao član Kaptola, prvi put spominje 1723. godine. Godine 1761. hvarski biskup je dao dozvolu grabljanskoj crkvi za podizanjem kristionice, a 1777. godine prihvaćena je molba Grabljana za ukopavanjem u mjestu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die wachsende Bevölkerung von Malo Grablje und die Entfernung von der Stadt Hvar machten die Einsetzung eines Kaplans notwendig, der als Mitglied des Domkapitels, erstmals im Jahre 1723 erwähnt wird. Im Jahr 1761 gab der Hvarer Bischof die Erlaubnis die Grabljaner Kirche zum kristionica (?) zu erheben und im Jahre 1777 kam er der Bitte der Grabljaner nach, Angehörige im Ort zu begraben.

Crkvu sv. Teodora mučenika u Malom Grablju nakanili su ovdašnji seljani sgraditi kao pomoćnu bogomolju – zbog udaljenosti župnice u Velom Grablju – 1879. godine. Posljednjeg dana iste godine uputiše Malograbljani molbu za dozvolu gradnje crkve na svojoj zajedničkoj zemlji Općini u Hvar, koja im izda odobrenje 20.2.1880. 20. travnja iste 1881. godine blagoslovi grabaljski dušobrižnik don Stipe Mulanović kamen temeljac nove crkve. Bila je gotova krajem svibnja 1882. godine, kada ju je još trebalo obijeliti, postaviti nabavljeni oltar, sagraditi sakristiju i opremiti je priborom. Novu crkvu blagoslavi, na blagdan naslovnika sv. Teodora – Tudora 9. studenog 1882., hvarski župnik-natpop i kanonik Antun Marinković, za svečane mise s velikom sudjelovanjem naroda.

Die Kirche des hl. Märtyrer Theodor in Malo Grablje wollten die Dorfbewohner – wegen der Entfernung der Kirche in Velo Grablje – bereits 1879 errichten. Am letzten Tag desselben Jahres beantragten die Malograbljer bei der Gemeinde Hvar die Genehmigung zum Bau einer Kirche auf einem Gemeindegrundstück. Am 20. Februar 1880 erhielten sie die Genehmigung. Am 20. April 1881 wurde durch P. Stipe Mulanović der Grundstein für die neue Kirche gelegt. Sie wurde Ende Mai 1882 fertig gestellt. Man kaufte einen Altar, stellte ihn auf, baute eine Sakristei und richtete sie ein. Die neue Kirche wurde am Fest des hl. Theodor – Tudor am 9. November 1882 durch den Hvarer Pfarrer und Kanonikus Anton Marinkovic unter großer Anteilnahme der Bevölkerung mit heiliger Messe und Umzug eingeweiht.

Crkva je jednobrodna građevina s dvostrešnim krovom sa strehom od kamene lomljene ploče i pokrovom od utorenog crijepa. Ulazni portal na zapadnom pročelju rađen je kamenim pragovima s nadvojima koji imaju elemente kasnobaroknog oblikovanja. Iznad ulaza nalazi se jednostavna kamena rozeta.

Die Kirche ist ein einschiffiger Bau mit steinerner Dachtraufe und einem mit Falzziegel gedeckten Satteldach. Sturz und Schwelle des Eingangsportals an der Westfassade weisen spätbarocke Elemente auf. Über dem Eingang befindet sich eine einfache Steinrosette.

Po preseljenju Malograbljana u Milnu ova je crkva bila zapuštena, a njezin vredniji inventar (slike, zvona itd.) prenesen u milnarsku župnu crkvu.

Nach dem Umzug der Malograbljer nach Milna wurde die Kirche aufgegeben, und ihr wertvollstes Inventar (Bilder, Glocken, etc.) in die Pfarrkirche von Milna übertragen.

Svake godine na dan Sv. Tudora (17. veljače) zadržana je tradicija okupljanja mještanja Milne u Malom Grablju oko crkve. Inače, crkva je otvorena samo dvaput u godini, prve nedjelje u svibnju i prve nedjelje u listopadu.

Jedes Jahr am Tag des hl. Theodor (17. Februar), versammeln sich gemäß der Tradition die Bewohner von Milna in Malo Grablje rund um die Kirche. Ansonsten ist die Kirche nur noch zweimal im Jahr geöffnet, am erste Sonntag im Mai und am erste Sonntag im Oktober.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Milna – Župna crkva »Sv. Teodor mučenik« / Pfarrkirche des hl. Theodor