HUMAC – Objekt »Meteorska kamera i meterološka postaja«


Ime / Name
Objekt »Meteorska kamera i meterološka postaja« / Meteorkamera und meteorologische Station

Code: HU-OB-06                                         


Adresa / Adresse
Humac 29

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14082°   Longitude: E 16,75439°
Visina / Höhe: 350 m

Katastarska čestica / Grundstücke
5312/3, 5320/4, 5320/5 (Jelsa)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Na Humcu postavljena meteorska kamera i meterološka postaja!
Nedjelja 20.12.2020.g. završena je montaža i puštena je u pogon meteorska kamera Hrvatske odnosno sada Globalne meteorske mreže i meteorološka postaja na Humcu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Eine Meteorkamera und Wetterstation auf Humac!
Am Sonntag den 20. Dezember 2020 wurde die Installation abgeschlossen. Die  Meteorkamera des Global Meteorological Network und die Wetterstation wurden in Betrieb genommen.

Meteorska kamera je u prvoj noći snimanja zabilježila 125 meteora od kojih je 72 pripadalo 7 poznatih meteorskih rojeva od čega su najbrojniji bili meteori iz radijanta u Berenikinoj kosi, njih ukupno 12.

In der ersten Drehnacht zeichnete die Meteorkamera 125 Meteore auf, von denen 72 zu 7 bekannten Meteorschwärmen gehörten, von denen die zahlreichsten Meteore aus dem Radianten des „Haar der Berenice“ waren, insgesamt 12.

Meteorsku kameru na Humcu je moguće pratiti na stranicama Globalne meteorske mreže na sljedećoj poveznici:

Die Meteorkamera auf Humac kann auf den Seiten des Global Meteor Network unter folgendem Link verfolgt werden:

http://istrastream.com/rms-gmn/?id=HR001H
http://istrastream.com/rms-gmn/?id=HR001Y

Meteorološku postaju je moguće pratiti na servisima Weather Underground i Weather Cloud:

Die Wetterstation kann über die Dienste von Weather Underground  und Weather Cloud verfolgt werden:

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IJELSA3
https://app.weathercloud.net/map?#4836270489

Zahvaljujući Hrvatski astronomski savez oprema je montirana na Humcu kao nastavak aktivnosti koje su usmjerene na proglašenje Općine Jelsa prvom međunarodnom zajednicom tamnog neba u Hrvatskoj, a područje Humca međunarodnim parkom tamnog neba. Montažu opreme na Humcu je odradio glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza Dorian Božičević koji je osim montaže opreme, obavio i mjerenja svjetlosnog onečišćenja na području Općine Jelsa.

Dank der kroatischen Astronomischen Union wurde die Ausrüstung in Humac als Fortsetzung der Aktivitäten installiert, die darauf abzielen, die Gemeinde Jelsa zur ersten internationalen Dark-Sky-Community in Kroatien und das Humac-Gebiet zu einem internationalen Dark-Sky-Park zu erklären. Die Installation der Ausrüstung auf Humac wurde vom Generalsekretär des Kroatischen Astronomischen Verbandes Dorian Božičević durchgeführt, der neben der Installation der Ausrüstung auch Messungen der Lichtverschmutzung im Gebiet der Gemeinde Jelsa durchführte.

(Izvor: / Quelle: TZ Jelsa)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links