HUMAC – Trim »HU-TR-07«

Ime / Name
Trim »HU-TR-07«

Code: HU-TR-07                             


Adresa / Adresse
Humac, južno od sela

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13962°   Longitude: E 16,75680°
Visina / Höhe: 316 m

Katastarska čestica / Grundstücke
5319/2(Jelsa)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.05.2024 09:50:00


Informacije

Trim se nalazi na nekadašnjem poljoprivrednom području, oko 350 m južno od mjesta Humac. Jednostupanjski trim pričvršćen je na široki kameni zid. S njegove lijeve strane nalazi se i kameni zid do kojeg se pristupa preko dvije konzolne ploče. Unutrašnjost je izduženog oblika. Trim je u dobrom stanju ali se više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich in einem ehemals landwirtschaftlich genutzten Bereich, etwa 350 m südlich der Ortschaft Humac. Der einstufige Trim ist an eine breite Steinmauer angebaut. An seine linke Seite grenzt ebenfalls eine Steinmauer auf die man über zwei Kragsteine gelangen kann. Der Innenraum hat eine längliche Form. Der Trim ist gut erhalten, wird aber nicht mehr genutzt.

Ulaz / Eingang

pogled na istok / Blick nach Osten

Dana 13.05.2024 trim HU-TR-07 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: poljoprivredni sklop
Podloga: nakošena
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: J (200°)
Promjer trima (cm): 330
Visina trima (cm): 250
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 170
Debljina zida (cm): 75
Širina vrata (cm): 75
Visina vrata (cm): 80
Širina unutra (cm): 140 – 180
Visina unutra (cm): 210
Volumen iznutra (m3): 2,76
Nema niše

Am 13.05.2024 wurde der Trim HU-TR-07 besucht und näher untersucht:

Standort: landwirtsch. Gemenge
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: S (200°)
Trimdurchmesser (cm): 330
Trimhöhe (cm): 250
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 170
Wandstärke (cm): 75
Türbreite (cm): 75
Türhöhe (cm): 80
Innenraumbreite (cm): 140 – 180
Innenraumhöhe (cm): 210
Raumvolumen (m3): 2,76
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links