HVAR – Kuća »Jakša«


Ime / Name
Kuća / Haus »Jakša«

Code: HV-TG-37                                     


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Dr. Mate Milićica 15-17

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17284°   Longitude: E 16,44314°
Visina / Höhe: 13 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*138/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
25.02.2016 10:09:06


Informacije

Kuća obitelji Jakša sagrađena je kao dvokatna uglovnica jugoistočnoga dijela stambenoga bloka izgrađenoga u Hvaru u istočnome dijelu predjela Groda, na adresi Ulica dr. Mate Miličića 15 i 17.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-6650


Info

Das Haus der Familie Jakša wurde als zweistöckiges Gebäude an der südöstlichen Ecke eines Wohnblocks im östlichen Teil des Ortsteiles Groda (Adresse, Ulica Dr. Mate Milićica 15-17 ) gebaut.

Barokna kuća izgrađena je na dvije srednjovjekovne čestice, na kojima su ranije postojale gotičke kuće, još do 1574. godine u vlasništvu obitelji Bartučević, koje su se zatim podijelile te 1611. godine ponovno ujedinile pod vlasništvom Silvestra Bartučevića. Krajem 17. stoljeća kuća dolazi u vlasništvo obitelji Jakša, koja je obnavlja u baroknome stilu.

Das Barockgebäude wurde auf zwei mittelalterlichen Grundstücken erbaut, auf denen früher gotische Häuser existierten. Diese waren bis 1574 im Besitz der Familie Bartučević, wurden dann  geteilt, und dann im Jahre 1611 von Sylvester Bartučević wieder vereinigt. Ende des 17. Jahrhunderts ging das Haus in den Besitz der Familie Jaksa über, die es im Barockstil renovierte.

Kuća Jakša zanimljiv je primjer barokizacije dviju gotičkih kuća koja je provedena u dvije faze, u XVI. stoljeću i krajem XVII. stoljeća, a dvije faze barokne gradnje rijetkost su u stambenome graditeljstvu ne samo Hvara već i šire.

Das Haus Jakša ist ein interessantes Beispiel für die Barockisierung zweier gotischer Häuser, die im 16. Jahrhundert und Ende des 17. Jahrhunderts in zwei Phasen durchgeführt wurde. Die beiden Phasen des Barockbaus sind im Wohnungsbau nicht nur in Hvar, sondern darüber hinaus selten.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Broj registra Z-6650

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien. Registriernummer Z-6650


Prilikom zvođenja pripremnih, arheoloških radova na obnovi gotičko-barokne palače Jakša u predjelu Groda tijekom ožujka i travnja 2015. g., otkrivena su četiri kasnoantička groba. Nalazili su se u sjeverozapadnom uglu parcele na relativno maloj dubini od 100-150 cm. U dva groba, koja su bila smještena jedan uz drugi, pokojnici su bili mlađe muške osobe između 15 i 20 godina), svaki položen u dvije razlomljene amfore, dok je u trećem grobu bilo dijete, prekriveno manjim kamenim i keramičkim pločama. Čtvrti grob, od kojeg je otkriven samo donji dio i samo je pozicioniran, nalazio se na granici parcele, točnije ispod crkve sv. Ivana Krstitelja.

Im Zuge der archäologischen Vorarbeiten zur Rekonstruktion des gotisch-barocken Palastes Jakša im Gebiet Groda im März und April 2015 wurden vier spätantike Gräber entdeckt. Sie befanden sich in der nordwestlichen Ecke des Grundstücks in einer relativ geringen Tiefe von 100-150 cm. In zwei Gräbern, die nebeneinander aufgestellt wurden, waren jüngere Männer im Alter von 15 bis 20 Jahren, die jeweils in zwei zerbrochene Amphoren gelegt wurden, während im dritten Grab ein Kind war, das mit kleineren Stein- und Keramikfliesen bedeckt war. Das vierte Grab, von dem nur der untere Teil freigelegt wurde, befand sich an der Grundstückgrenze, unterhalb der Kirche des hl. Johannes des Täufers.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Palača / Palast »Jakša (1)«
Grb »Na kuću Jakša« / Wappen am Haus Jakša