HVAR – Zgrada »Vjetrenjača kod groblje«

Ime / Name
Zgrada »Vjetrenjača kod groblje« / Gebäude – Windmühle beim Friedhof

Code: HV-TG-99                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Šime Buzolića Tome 17A

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17083°   Longitude: E 16,44417°
Visina / Höhe: 42 m

Zemljište / Grundstücke
*426

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.10.2014 12:13:45


Informacije

Vjetrenjača kod groblje

U Hvaru se prva vjetrenjača spominje već 1460. g., ali tek u naumu. Proći će puna tri stoljeća dok se ta namisao ne ostvari. Vjetrenjača sagrađena je 1750. i njezin položaj je morao biti pomno odabran. Graditelju vjetrenjače morao je biti poznat vjetrovni potencijal Glavice i uz to barem još spoznaja koji je vjetar najčešći (možda i u određenom razdoblju godine kada je trebalo najviše upotrebljavati mlin) tako da jedra (krila) vjetrenjače može postaviti u najpovoljniji položaj. Puka spoznaja da ljeti puše maestral, a zimi jugo i bura nedostatni su za podizanje vjetrenjače i njeno učinkovito iskorištavanje.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Windmühle beim Friedhof

In Hvar wurde die erste Windmühle 1460 erwähnt, aber nur als Planung. Es wird drei volle Jahrhunderte dauern, bis solche Absichten verwirklicht wurden. Die Windmühle wurde 1750 gebaut und ihr Standort musste sorgfältig ausgewählt werden. Dem Windmühlenbauer musste das Windpotential von Glavica bekannt sein, und noch mehr die Erkenntnis aus welcher Richtung der Wind am häufigsten ist (vielleicht zu einer bestimmten Zeit, wenn die Mühle am meisten benutzt werden sollte), damit die Windmühle am optimalen Platz errichtet werden kann. Es ist allgemein bekannt, dass im Sommer der Maestral weht, und im Winter Jugo und Bura kaum ausreichen, um die Windmühle effizient zu nutzen.

Sačuvanu zgradu mlina na Glavici podižu tek u zadnjoj trećini 18. st. braća Roići: don Ivan, Marin, Miće, Petar i Stipan, sinovi pok. Luke, negdje između 1761. i 1794. g. God. 1817. mlin nije radio, jer Općina javlja višoj vlasti da ovdje nema nijednog. Ne zna se kada je točno mlin od Roićevih kupila ugledna obitelj Calafati, no čini se oko 1800.

Die bestehende Mühle auf Glavica wurde erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts von den Brüdern Roić: Don Ivan, Marin, Miće, Petar und Stipan, die Söhne Lukas, irgendwann zwischen 1761 und 1794 errichtet. Im Jahr 1817 arbeitete die Mühle nicht, denn die Gemeinde berichtete den höheren Gremien, dass es hier keine gab. Es ist nicht bekannt, wann die Mühle der Roić der angesehenen Familie Calafati verkauft wurde, aber es dürfte um 1800 erfolgt sein.

God. 1844. Petar Marković Dinkov /- „Sabaher“, iz obližnje kuće sada vl. Marjanović?/, a iduće godine Gašpar Tocilj p. Špira drže ovu „vjetrenjaču za mljevenje žitarica“. 1877./78. bila je to već (dalja) prošlost, jer su je vlasnici, braća Nikola i Luka „Točilj“, iznajmili Mići Rossu. God. 1960., kad je i zakonski zaštićena, ova je ruševina – č. zgr. 426 k. o. Hvar – bila vl. Dujmović-„Bulić“; nakon toga postaje vl. Tudor-„Lorenco“.

Im Jahr 1844 sind Petar Markovic Dinkov /- „Sabaher“ aus einem nahe gelegenen Hause Marjanovic? und im nächsten Jahr Gašpar Tocilj gen. Špira Besitzer diese „Windmühle zum Mahlen von Getreide“. so scheint es, dass er tat, 1877/78 vermieteten die Besitzer der Mühle, die Brüder Nikola und Luka „Točilj“ die Mühle an Mico Rosso. Im Jahr 1960, als die Ruine rechtlich geschützt war – Grundstück Nr. *426 der Katastralgemeinde Hvar – war sie in Besitz von Dujmović – „Bulić“ und danach von Tudor-„Lorenzo“.

God. 1968. se obnavlja, po projektu ing. arh. Stanke Machiedo i po uvjetima današnjega Konzervatorskog ureda u Splitu, koji, međutim, nisu bili ispoštovani: umjesto kamenih stuba i drvenih međukatnih konstrukcija podižu se – betonske, a nije obnovljen ni stožasti krov.

Im Jahr 1968 wurde sie nach einem Projekt des Ing. Arch Stanke Machiedo erneuert unter entsprechenden Auflagen des Denkmalschutzes in Split, die jedoch nicht erfüllt wurden: Statt Steintreppen und Tramdecken wurden diese aus Beton gefertigt. Auch wurde das Kegeldach nicht wiedererrichtet.

Srpnja 2014. zgrada je napokon bila ukorištena u turističke svrhe. Hvarani je do danas zovu „Mlin“.

Juli 2014 wurde das Gebäude schließlich für touristische Zwecke adaptiert. Von den Hvaranern wird sie bis heute „Mlin“ genannt.

(Kruvenica br. 33)


U gradu Hvaru postoji druga vjetrenjača. Još jedna vjetrenjača nalazi se u Vrboskoj na Vetežinji hum i još dvije u gradu Starom Gradu.

In der Stadt Hvar gibt es noch eine zweite Windmühle. Eine weitere Windmühle befindet sich in Vrboska auf der Höhe des Vetežinji Hum und zwei weitere in der Stadt Stari Grad.

(Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko polje)


Linkovi / Links

Zgrada »Vjetrenjača kod Venerande« / Windmühle bei Venerande