HVAR – Trim »HV-TR-05«


Ime / Name
Trim »HV-TR-05«

Code: HV-TR-05                                       


Adresa / Adresse
Hvar, Ljubića brig

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16983°   Longitude: E 16,47728°
Visina / Höhe: 184 m

Katastarska čestica / Grundstücke
2588/6

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.2.2018 11:09:00


Informacije

Na lokalitetu Ljubića brig, brežuljku iznad Hvarskih njiva gdje prolazi stari put za Pandolovicu, Moli Marak i dalje za Lemiše, pri vrhu – odakle se pruža prekrasan pogled na Njive, Hvar i škoje – nalazi se veliki lijepi trim.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info  

In der Gegend Ljubica brig – einer Anhöhe oberhalb der Hvarer Felder in Njive, wo der alte Weg nach Pandolovic, Moli Marko und weiter nach Lemiše, auf dem Gipfel verläuft – und von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf Njive, Hvar und Škoje hat – befindet sich ein großer schöner Trim.

Trim se nalazi na neiskorištenoj stazi koja je ograđena suhozidom. Njegov ulazni dio također je okružen zidinama. Trim ima pravilan, okrugli oblik, debele zidove i tri stepenice. Izgrađena je u nepravilnim slojevima pomoću kutnih kamenja različitih veličina. Iako je iznutra prilično velik, nema niše.

Der Trim liegt an einem mit Trockensteinmauern eingefassten, nicht mehr genutzten Weg. Sein Eingangsbereich ist ebenfalls mit Mauern umgrenzt. Der Trim hat eine regelmäßige, runde Form, dicke Mauern und ein dreistufiges Äußeres. Er wurde in unregelmäßigen Schichtungen mittels kantiger Steine von unterschiedlicher Größe errichtet. Obwohl innen recht groß, besitzt er keine Nischen.

Ulazni prostor / Eingangsbereich

Dana 28.02.2019 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: šuma
Podloga: nakošena
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 3
Dodatni kameni prsten: kameni prsten djelomično
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: SZ (300°)
Promjer trima (cm): 550
Visina trima (cm): 320
Visina stepenica (cm):
– stepenica 1: 170, stepenica 2: 240, stepenica 3: 300
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 85
Visina vrata (cm): 120
Širina unutra (cm): 350
Visina unutra (cm): 300
Volumen iznutra (m3): 17,71
Nema niše

Ulaz / Eingang

Am 28.02.2019 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wald
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 3
Zusätzlicher Steinring: Steinring teilweise
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: NW (300°)
Trimdurchmesser (cm): 550
Trimhöhe (cm): 320
Höhe der Trimstufen (cm):
– Stufe 1: 170 , Stufe 2: 240 , Stufe 3: 300
Wandstärke (cm): 100
Türbreite (cm): 85
Türhöhe (cm): 120
Innenraumbreite (cm): 350
Innenraumhöhe (cm): 300
Raumvolumen (m3): 17,71
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links