JELSA – Popis arheoloških nalazišta

 

 

Ime / Name
Popis arheoloških nalazišta / Liste archäologischer Stätten

Code: JE-PO-00                                   


Evidentirana kulturna dobra – arheološka nalazišta
Izvor: Općina Jelsa, naselje Jelsa, prostorni plan ureðenja obrazloženje, listopad 2008

Stupac 1: broj
Stupac 2: ime
Stupac 3: Vrsta
.    spilja-pretpovijesna nalazi
.    pretpovijesna gradina
.    utvrda-grčko doba
.    koncentracija nalaza – rimsko doba
.    naselje s ostacima arhitekture – rimsko doba
.    srednjevjekovni nalazi
.    pretpovijesna gomila
.    skeletno groblje
.    villa rustica
Stupac 4: Status zaštite
.    prev. zaštite

Aufgezeichnete Kulturgüter – archäologische Stätten
Quelle: Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa, Ortschaft Jelsa, Oktober 2008

Spalte 1: Nummer
Spalte 2: Name
Spalte 3: Spezies
.    prähistorische Höhlenfunde
.    prähistorische Hügelfestung
.    Festung – griechische Ära
.    Fundstelle – Römerzeit
.    Siedlung mit architekt. Überresten – Römerzeit
.    mittelalterliche Funde
.    prähistorischer Hügel
.    Grabstelle – Skelett
.    Villa rustica
Spalte 4: Schutzstatus
.    vorbeugender Schutz

7609
ORMANICA
spilja-pretpov. nalazi
prev. zaštita
7610
XXXX
pretpovijesna gradina
prev. zaštita
7611
TOR
utvrda-grčko doba
prev. zaštita
7612
TOR
pretpovijesna gradina
prev. zaštita
7613
SELCA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7614
SVETI LUKA
naselje s ostacima arhitekture – rimsko doba
prev. zaštita
7615
SVETI LUKA
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7616
SVETI LUKA
srednjevjekovni nalazi
prev. zaštita
7617
SVETE MUKE SV. KUKE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7618
GREBIŠĆE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7621
STRONE
skeletno groblje
prev. zaštita
7622
KUTAC
naselje s ostacima arhitekture – rimsko doba
prev. zaštita
7623
KUTAC
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita
7624
SKLOP MACHIEDO-OBRADIĆ
villa rustica
prev. zaštita
7625
BANSKI DOLAC (DVORI)
skeletno groblje
prev. zaštita

Linkovi / Links