JELSA – Zgrada javne »Općinske knjižnice«


Ime / Name
Zgrada javne »Općinske knjižnice« / Städtische Bücherei

Code: JE-TG-02                                    


Adresa / Adresse
Jelsa, Trg Tome Gamulina

Lokacija / Position
Latitude: N 43.16177°   Longitude: E 16.69211°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*669

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

U Jelsi je 1. lipnja 1868. godine utemeljena hrvatska Narodna čitaonica. Njezin utemeljitelj i prvi predsjednik bio je jelšanski načelnik kapetan Niko Duboković, a među počasnim članovima bili su biskup Josip Juraj Strossmayer i don Mihovil Pavlinović. Kao prva hrvatska narodna čitaonica na jadranskim otocima, imala je zadatak širenja prosvjete, kulture i nacionalnog osvješćivanja pod geslom Prosvjetom do slobode.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Am 1. Juni 1868 wurde in Jelsa der Kroatische Nationallesesaal gegründet. Ihr Gründer und erster Präsident war der Bürgermeister von Jelsa, Kapitän Niko Duboković. Unter den Ehrenmitgliedern waren Bischof Josip Juraj Strossmayer und Don Mihovil Pavlinović. Als erster kroatischer öffentlicher Lesesaal auf den adriatischen Inseln hatte er die Aufgabe, Bildung, Kultur und nationales Bewusstsein unter dem Motto Bildung zur Freiheit zu verbreiten.

Prvo sjedište Općine Jelsa i Narodne čitaonice bilo je u malenim prostorijama na Pjaci, današnjem Trgu hrvatskog narodnog preporoda pa se javila potreba za preseljenjem, koje se zahvaljujući slozi Jelšana i prosperitetu mjesta i Općine ostvarilo 1896. godine. U Hrvatskom narodnom preporodu (Pjaca), iznad Tarantela Bar, od bivše čitaonice koja je ovdje postojala u 19. stoljeću visjela je brončana komemorativna ploča.

Der erste Sitz der Gemeinde Jelsa und der Nationale Lesesaal befanden sich in kleinen Räumen auf  der Piazza, dem heutigen Trg hrvatskog narodnog preporoda. Daher war bald ein Umzug erforderlich, der 1896 dank der Harmonie der Jelsaner und des Wohlstands der Stadt realisiert wurde. Am Platz Hrvatskog narodnog preporoda (Pjaca) hängt über der Tarantela-Bar eine Erinnerungstafel aus Bronze an den ehemaligen Leseraum, der hier im 19. Jahrhundert bestand.

Nova zgrada na rivi postala je sjedište političkog zbivanja u Jelsi i simbol njezine individualnosti. Jelšanska je čitaonica i knjižnica tijekom svoje duge povijesti uvijek pridonosila kulturnom, prosvjetiteljskom i svekolikom napretku mjesta.

Der Neubau am Wasser ist zum Schauplatz des politischen Geschehens in Jelsa und zum Symbol seiner Individualität geworden. Während ihrer langen Geschichte hat der Lesesaal und die Bibliothek von Jelša immer zum kulturellen, pädagogischen und allgemeinen Fortschritt des Ortes beigetragen.

Nasljednica Narodne čitaonice – Općinska knjižnica Jelsa osnovana je 23. travnja 1939. godine, dok je 14. travnja 1998. godine donesena odluka o osnivanju Općinske knjižnice i čitaonice Jelsa. Sadašnja knjižnica je oživjela status „Općinske knjižnice“ 1998. godine.

Der Nachfolger des Öffentlichen Lesesaals – die Stadtbibliothek Jelsa – wurde am 23. April 1939 gegründet. Am 14. April 1998 wurde der Beschluss gefasst wurde, die Stadtbibliothek und den Lesesaal Jelsa zu errichten und durch den Status einer „städtischen Bibliothek“ wieder zu beleben.

Nažalost, 10. studenoga 2003. godine veliki je požar progutao njezin čitav fundus, oko dvanaest tisuća knjiga, nakon čega su uslijedile dobrotvorne akcije Darujmo knjigu za Jelsu u organizaciji Knjižnica Grada Zagreba i Gradske knjižnice Marka Marulića iz Splita i Knjiga za Jelsu koju je pokrenula Slobodna Dalmacija. Ove su akcije potaknule brojne donacije i značajno su pridonijele uspješnom oporavku Općinske knjižnice i čitaonice Jelsa, koja se postupno vraća ulozi kulturnog i informativnog centra, dostupnog žiteljima otoka Hvara, ali i brojnim turistima.

Leider verschlang am 10. November 2003 ein großes Feuer ihren gesamten Bestand, etwa zwölftausend Bücher. Die Zagreber Stadtbibliothek und die Bibliothek Marko Marulić in Split organisierten die Aktion „ein Buch für Jelsa“ die von der Zeitschrift „Slobodna Dalmacija“ ins Leben gerufen wurde. Diese Aktionen ermutigten zahlreiche Spenden und trugen wesentlich zur erfolgreichen Wiederherstellung der Stadtbibliothek und des Lesesaals Jelsa bei. Die Stadtbibliothek wurde so die allmählich wieder zu einem Kultur- und Informationszentrum, das den Bewohnern der Insel Hvar, aber auch vielen Touristen zugänglich ist.

Općina Jelsa je uz pomoć Ministarstva kulture uložila velike napore u obnovu i opremanje nove knjižnice u zgradi Doma kulture na Trgu Tome Gamulina, a svečano otvorenje Knjižnice održano je uoči Dana Općine Jelsa 14. kolovoza 2014. godine. Knjižnica je smještena na atraktivnoj lokaciji u centru Jelse, opremljena suvremenom tehnologijom i prikladna za održavanje raznih kulturnih događanja i edukativnih sadržaja.

Die Gemeinde Jelsa hat mit Hilfe des Kulturministeriums große Anstrengungen unternommen, um die neue Bibliothek im Gebäude des Kulturhauses auf dem Tome-Gamulin-Platz zu renovieren und auszustatten. Die Bibliothek wurde schließlich am Vorabend des  Tages der Gemeinde Jelsa, am 14. August 2014, feierlich eröffnet. Die Bibliothek befindet sich nun an einem attraktiven Ort im Zentrum von Jelsa, ausgestattet mit moderner Technologie und ist geeignet für verschiedene kulturelle und Bildungsveranstaltungen.

(Izvor: / Quelle: TZ Jelsa)


Godina 1939. urezana je na pročelju ispod natpisa „OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA“.

Auf der Fassade ist unterhalb der Aufschrift „OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA“ (Gemeindebücherei und Leseraum) die Jahreszahl 1939 eingemeißelt.

 

U listopadu 2022. nestao je natpis OPĆINSKA KNJIŽNICA …
– / –
Im Oktober 2022 war die Aufschrift OPĆINSKA KNJIŽNICA … nicht mehr vorhanden.


U prizemlju se nalazi supermarket. Dvorana ribe nalazi se u stražnjem dijelu zgrade.

Im Erdgeschoß ist ein Einkaufsmarkt untergebracht. An der Rückseite des Gebäudes befindet sich die Fischhalle.

Ribarnica / Fischhalle

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Spomen ploča »najstaria citaonica na Dalmatinskim otocima« / Gedenktafel an den ältesten Leseraum der dalmatinischen Inseln