POLJICA – Župna crkva »Sv. Ivan Krstitelj«


Ime / Name
Župna crkva »Sv. Ivan Krstitelj« / Pfarrkirche zum hl. Johannes dem Täufer

Code: PO-CI-01                                                  


Adresa / Adresse
Poljica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14885°    Longitude: E 16,79351° 
Visina / Höhe: 159 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*36 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 14:26:21


Informacije

Župna crkva svetog Ivana Krstitelja prvi se put spominje povodom posjeta Augustina Valiera 1579. godine. Godine 1603. posvećena je crkva i novi oltar. 1734. crkva je imala krstionicu. Prozor iznad vrata bio je ugrađen kako bi dobili više svjetla. Crkva je 1769. godine bila oštećena vlagom, ali obnovljena naporima stanovnika.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer wird erstmals anlässlich der Visitation durch Augustine Valier im Jahr 1579 erwähnt. Im Jahr 1603 wurden Kirche und ein neuer Altar geweiht. Im Jahr 1734 hatte die Kirche ein Baptisterium. Ein Fenster über der Tür wurde errichtet, um mehr Licht zu erhalten. 1769 wurde die Kirche durch Feuchtigkeit beschädigt, aber mit den Bemühungen der Bewohner saniert.

Stara crkva je u velikoj mjeri zadržala svoju izvornu veličinu sve dok nije obnovljena 1940. godine. Godine 1897. imao je ove unutarnje dimenzije: brod 5,50 x 7 m, visina 4,20 m; Apida 3,20 x 4,90 m, visina 3,90 m.

Die alte Kirche behielt bis zu ihren Umbau von 1940 größtenteils ihre ursprüngliche Größe bei. Im Jahr 1897 hatte sie diese Innenmaße: das Schiff 5,50 x 7 m, Höhe 4,20 m; Apsis 3,20 x 4,90 m, Höhe 3,90 m.

Nova, dvostruko veća crkva na lokalitetu Nlezin (identična poprečnoj orijentaciji s ulazom na zapad i kapelama apside na istoku) izgrađena je prema natpisu na pročelju 1940. godine.

Eine neue, doppelt so große Kirche am Standort Nlezin (identisch mit der Querausrichtung mit dem Eingang nach Westen und der Apsis-Kapelle nach Osten) wurde laut Inschrift auf der Fassade im Jahr 1940 errichtet.

Glavni oltar od kamena i mramora, s lijepim reljefom Jaganjca Božjeg posred stipesa, podsjeća na radove Splićanina Pave Bilinića, no možda ga je načinio altarist Andrija Bertapelle iz Vrboske (1834.-1917.), koji je prema poljičkim anagrafima bio nastanjen u Poljicima i tu umro. Nastao je na mjestu starijega od drva po svoj prilici oko 1910. godine. U niši nad njim je drven kip sv. Ivana Krstitelja, nabavljen 1939. godine.

Der Hauptaltar aus Stein und Marmor mit einem wunderschönen Relief des Lammes Gottes inmitten eines Stipendiums erinnert an die Werke von Splits Pava Bilinić, wurde jedoch möglicherweise von Andreas Bertapella aus Vrboska (1834-1917) angefertigt, der nach Anagrammen in Poljica angesiedelt war und dort gestorben ist. Es entstand an der Stelle des älteren aus Holz, wahrscheinlich um 1910. In der Nische darüber befindet sich eine Holzstatue des Johannes des Täufers, die 1939 erworben wurde.

Sa sjeverne strane crkve sada je samo udubak s drvenim polikromiranim kipom Gospe Ružarice, blagoslovljenim 1911.g., a načinio ga je tirolski drvorezbar Giuseppe Runggaldier, iz mjesta S. Udalrico di Gardena (potpis).

In der Nordseite der Kirche befindet sich eine Nische mit einer hölzernen polychromen Statue Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, die 1911 vom Tiroler Schnitzer Giuseppe Runggaldier aus S. Udalrico di Gardena (Inschrift) geschaffen wurde.

S južne strane lađe je, ranije u niši nabavljenoj 1956.g. u Milni, kip Srca Isusova iz 1938.g. Pred njim je nekoć bila mramorna menza (noviji rad od dijelova glavnog oltara). Kip sv. Ivana kod krstionice (19.st.?) bio je u starijoj crkvi na (tada jedinom) oltaru.

Auf der Südseite des Schiffes, zuvor in einer Nische und 1956 in Milna erworbenen, befindet sich eine Statue des Herzens Jesu aus dem Jahr 1938. Vorher war hier ein Marmoraltar (neuere Arbeit aus Teilen des Hauptaltars). Die Statue des Heiligen Johannes im Baptisterium (19. Jahrhundert?) war einst auf dem (damals einzigen) Altar in der älteren Kirche.

Pjevalište je podignuto 1956.g. U malenoj sakristiji s juga crkve najvredniji je starinski pozlaćeni kalež (vis. 20,5 cm, promjer čaše 9 cm), vjerojatno iz 16.st. i moguće isti, koji spominje još Valier 1579.g., a svakako je najstariji primjerak u skromnom, uglavnom recentnom inventaru ove crkve.

Die Chorempore wurde 1956 errichtet. In der kleinen Sakristei auf der Südseite der Kirche befindet sich ein wertvoller vergoldete Kelch (Höhe 20,5 cm, Durchmesser des Bechers 9 cm), wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. und möglicherweise derselbe, den Valier bereits im Jahr 1579 erwähnte, und der sicherlich das älteste Exemplar im bescheidenen, meist neueren Inventar dieser Kirche ist.

Toranj zvonika sjeverno uz pročelje crkve podigli su mještani nastojanjem dušobrižnika Jerkovića 1926., a bio je dovršen četveroslivnim krovom 1966. godine.

Der Glockenturm an der Nordfassade der Kirche wurde 1926 von den Einheimischen auf Betreiben des Pfarrers Jerković errichtet und 1966 mit einem Zeltdach fertiggestellt.

(Izvor / Quelle: Joško Kovačić: Župa Poljica na Hvaru)


U franjevačkom katastru iz prve polovice 19. stoljeća stara se crkva (sv. Giovanni) još uvijek može vidjeti izvan sela.

Im franziskanischen Kataster aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die alte Kirche (St. Giovanni) noch außerhalb des Dorfes zu sehen.

Blagdan, Sv. Ivana Krstitelj – Poljica 24.06

Feiertag, hl. Johannes der Täufer – Poljica 24.06

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Spomen ploča / Gedenktafel