POLJICA – Zgrade javne »Narodna škola Stjepan Božiković«


Ime / Name
Zgrade javne »Narodna škola Stjepan Božiković« / ehemalige Grundschule Stefan Božiković

Code: PO-TG-01                                            


Adresa / Adresse
Poljica

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14802°    Longitude: E 16,79410° 
Visina / Höhe: 157 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*416 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
14.05.2014 14:49:00


Informacije

Narodna Osnovna Škola Stjepan Božiković

Škola u ovome selu otvorna je 3. XI. 1905., s mjesnim svećnikom don Petrom Dubokovićem kao učiteljem. „Učionska pomješća“ (lokali gdje je djelovala škola) bijahu odreda iznajmljene privatne kuće.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Grundschule Stefan Božiković

Die erste Schule in Poljica wurde am 3. November 1905 eröffnet, mit dem örtlichen Priester Don Peter Duboković als Lehrer. Als „Klassenzimmer“ fungierten damals Teilbereiche gemieteter Privathäuser.

Dne 1. rujna 1936. otvorena je, nakon petogodišnje gradnje, zasebna školska zgrada. Čini se da je sagrađena po tipiziranom projektu Ć.M. Ivekovića, a voditelj gradnje bio je spominjani jelšanski poduzetnik Juraj Novak – „Trumbita“. Svedena 1960-ih godina na četverogodišnju, poljička je škola napokon zatvorena 1972. godine.

Am 1. September 1936 wurde nach dem fünfjährigen Bau ein eigenständiges Schulgebäude eröffnet. Es scheint nach einem typisierten Projekt des Ć.M. Iveković errichtet worden sein. Der Bauleiter war der erwähnte jelsianische Unternehmer Juraj Novak – „Trumbita“. In den 1960er Jahren auf einen vierjährigen Unterricht eingeschränkt, wurde die Schule in Poljica 1972 endgültig geschlossen.

(Izvor / Quelle: Joško Kovačić: Župa Poljica na Hvaru)


U ulaznom dijelu školske zgrade još se nalazi stara klipna pumpa za vađenje vode iz cisterne ispod.

Im Eingangsbereich zum Schulgebäude befindet sich noch eine alte Kolbenpumpe zum Wasserschöpfen aus der darunter liegenden Zisterne.


U ovoj kući radila je od veljače 1943. godine do travnja 1944. godine tehnika Kotarskog komiteta k. p. h. Hvara. Zgrada je bila od određenog značaja tijekom narodnooslobodilačkog rata. Različite ploče i natpisi na pročeljima zgrade to ukazuju. Tamo se i dalje mogu čitati (u 2020.g.) razni slogani.

In diesem Haus arbeitete vom Februar 1943 bis April 1944 das technische Distriktkomitee der kommunistischen Partei von Hvar. Während des Nationalen Befreiungskampfes hatte das Gebäude eine gewisse Bedeutung. Darauf weisen diverse Gedenktafeln und Inschriften auf den Fassaden des Gebäudes hin. Noch heute (2020) sind  dort diverse Parolen zu lesen.

Na zapadnom pročelju:
„ŽIVIO VRHOVNI ŠTAB NOV I POJ“ (NarodnoOslobodilačke Vojske i Partizanskih Odreda Jugoslavije, srpnja 1941. g. – svibnja 1945. g.).

Auf der Westfassade:
„Es lebe der Generalstab der Nationale Befreiungsarmee und Partisanenbewegung von Jugoslawien“ (Juli 1941 – Mai 1945).

Na istočnom pročelju:

ŽIVILO BRATSTVO SVIH
SLAVENSKIH NARODA
??A VELIKIM RUSKI
NAROD

Auf der Ostfassade:

Es lebe die Bruderschaft
aller slawischen Völker
und des großen russischen
Volkes

Na sjevernoj pročelju:

ŽIVILA 26. GODIŠNJICA OKTOBARSKE SOCIJALISTČKE REVOLUCIJE

Auf der Nordfassade:

Es lebe der 26. Jahrestag der sozialistischen Oktoberrevolution


Turistička zajednica Općine Jelsa i Hrvatska astronomski savez pokrenuli su 2021. godine projekt obnove zapuštene zgrade, stvarajući centar za posjetitelje i zvjezdarnicu za noćno nebo.

Im Jahr 2021 starteten der Tourismusverband der Gemeinde Jelsa und der Kroatische Astronomische Verband ein Projekt zur Renovierung des verlassenen Gebäudes, um ein Besucherzentrum und ein Observatorium für den Nachthimmel zu schaffen.

(Izvor: / Quelle: TZ Jelsa)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Ploča »Narodna škole« / Tafel Volksschule
Spomen ploča »Radu Narodne tehnike Kotarskog komiteta KPH« / Gedenktafel an die Tätigkeiten des Technischen Bezirkskomitees
Spomen ploča »Tehnike Kotarskog komiteta« / Gedenktafel Technisches Bezirkskomitee