POLJICA – Trim »PO-TR-25«


Ime / Name
Trim »PO-TR-25«

Code: PO-TR-25                            


Adresa / Adresse
Poljica, južno od mjesta, Fra Marinovo / südlich des Ortes

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14214°   Longitude: E 16,79423°
Visina / Höhe: 265 m

Katastarska čestica / Grundstücke
687/4

Datum snimanja / Erfassungsdatum
15.06.2021 09:44:00


Informacije

Dvostupanjski trim nalazi se na padini planine južno od sela Poljica na području Fra Marinovo. Stražnja strana oivičena je kamenim zidom. Nedostaje gornji dio kupole. U kružnoj unutrašnjosti postoji niša. Trim se više ne koristi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der zweistufige Trim befindet sich am Berghang südlich der Ortschaft Poljica in der Gegend Fra Marinovo. Seine Rückseite grenzt an eine Steinmauer. Der obere Teil der Kuppel fehlt. Im kreisrunden Innenraum befindet sich in eine Nische. Der Trim wird nicht mehr genutzt.

Izvor: Hrvatska osnovna karta – Geoportal DGU

Quelle: Grundkarte Kroatiens – Geoportal DGU

Ulaz / Eingang

 

Južna strana / Südseite

Dana 15.06.2021 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: šuma
Podloga: ravna
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 2
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: zaraslo
Orijentacija ulaza: Z (270°)
Promjer trima (cm): 490
Visina trima (cm): ?
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 160 , stepenica 2: 255
Debljina zida (cm): 120
Širina vrata (cm): 75
Visina vrata (cm): 110
Širina unutra (cm): 250
Visina unutra (cm): ?
Volumen iznutra (m3): ?
Nema niše

Am 15.06.2021 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wald
Untergrund: eben
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 2
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: verwachsen
Eingangsseite: W (270°)
Trimdurchmesser (cm): 490
Trimhöhe (cm): ?
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 160 , Stufe 2: 255
Wandstärke (cm): 120
Türbreite (cm): 75
Türhöhe (cm): 110
Innenraumbreite (cm): 250
Innenraumhöhe (cm): ?
Raumvolumen (m3): ?
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links