RUDINA – Popis arheološka nalazišta

 

 

Ime / Name
Popis arheološka nalazišta / Liste archäologischer Stätten

Code: RU-PO-00                                      


Evidentirana kulturna dobra – arheološka nalazišta
Izvor: Općina Stari Grad, naselje Rudina, prostornog plana Grada Staroga Grada, 2007

Stupac 1: broj
Stupac 2: ime
Stupac 3: Vrsta
.    pretpovijesna gomila
.    koncentracija nalaza-rimsko doba
Stupac 4: Status zaštite
.    prev. zaštite

Aufgezeichnete Kulturgüter – archäologische Stätten
Quelle: Gemeinde Stari Grad, Ortschaft Rudina, Raumordnungsplan der Stadt Stari Grad, 2007

Spalte 1: Nummer
Spalte 2: Name
Spalte 3: Spezies
.    prähistorischer Hügel
.    Fundstelle – Römerzeit
Spalte 4: Schutzstatus
.    vorbeugender Schutz

7714
ZEMUNJEVA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7715
KUĆA TADIĆ
koncentracija nalaza-rimsko doba
prev. zaštita

Linkovi / Links