RUDINA – Trim »RU-TR-01«


Ime / Name
Trim »RU-TR-01«

Code: RU-TR-01                                 


Adresa / Adresse
Vela Rudina, Vrata, na putu prema Kablu / am Weg zur Halbinsel Kabal

Lokacija / Position
Latitude: N 43,20324°    Longitude: E 16,57758° 
Visina / Höhe: 43 m

Katastarska čestica / Grundstücke
10416/599 (Stari Grad, Rudine)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.05.2013 15:53:47


Informacije

Trim na početku poluotoka Kabal samo je djelomično očuvan. Njegova kupola potpuno nedostaje. Donji kameni slojevi i ulaz čine vrlo veliki kameni blokovi.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim am Beginn der Halbinsel Kabal ist nur noch teilweise erhalten. Seine Kuppel fehlt zur Gänze. Die unteren Steinschichten und der Eingang sind aus sehr großen Steinblöcken gefertigt.

Ulaz / Eingang

Dana 21.09.2018 trim je posjećen  i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: ravna
Povezan s: nije povezan, samostojeći, izoliran
Upotreba: ne koristi se
Stanje: Kupola se srušila
Broj stepenica trima: ?
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema stepenica
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: J (200°)
Promjer trima (cm): 460
Visina trima (cm): ?
Visina stepenica (cm): ?
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 60
Visina vrata (cm): 105
Širina unutra (cm): 260
Visina unutra (cm): ?
Volumen iznutra (m3): ?
Nema niše

Trim 2018

Am 21.09.2018 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: eben
Verbunden mit: freistehend
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Kuppel fehlt
Anzahl der Trimstufen: ?
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine Stiege
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: S (200°)
Trimdurchmesser (cm): 460
Trimhöhe (cm): ?
Höhe der Trimstufen (cm): ?
Wandstärke: 100
Türbreite (cm): 60
Türhöhe (cm): 105
Innenraumbreite (cm): 260
Innenraumhöhe (cm): ?
Raumvolumen (m3): ?
Keine Nische


U blizini je postavljeno mjesto za servis bicikala 2021. godine.

In der Nähe wurde im Jahr 2021 eine Radservicestelle errichtet.

Natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Servis bicikla« / Radstation