RUDINA – Trim »RU-TR-04«


Ime / Name
Trim »RU-TR-04«

Code: RU-TR-04                                 


Adresa / Adresse
Vela Rudina, istočno od mjesta / östlich des Ortes

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19976°    Longitude: E 16,59993° 
Visina / Höhe: 91 m

Katastarska čestica / Grundstücke
8892/2 (Stari Grad, Rudine)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.09.2015 11:22:52


Informacije

Trim se nalazi istočno od sela Vela Rudina na vrlo visokom suhozidu. Njegova sjeverozapadna strana je prilično oštećena, a ulaz je obrastao.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim liegt östlich des Ortes Vela Rudina an einer sehr hohen Trockensteinmauer. Seine Nordwestseite ist ziemlich beschädigt, der Eingang verwachsen.

Oštećena sjeverozapadna strana / die beschädigte Nordwestseite

Dana 24.09.2018. trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: ravna
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: mali dijelovi su se srušili
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema stepenica
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: zaraslo
Orijentacija ulaza: JZ (230°)
Promjer trima (cm): 340
Visina trima (cm): 215
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 150
Debljina zida (cm): 70
Širina vrata (cm): 70
Visina vrata (cm): 100
Širina unutra (cm): 180 – 200
Visina unutra (cm): 170
Volumen iznutra (m3): 3,26
Nema niše

Am 24.09.2018 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: eben
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: kleine Teile abgestürzt
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine Stiege
Steinform: kantig
Eingangsbereich: verwachsen
Eingangsseite: SW (230°)
Trimdurchmesser (cm): 340
Trimhöhe (cm): 215
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 150
Wandstärke: 70
Türbreite (cm): 70
Türhöhe (cm): 100
Innenraumbreite (cm): 180 – 200
Innenraumhöhe (cm): 170
Raumvolumen (m3): 3,26
Keine Nische

Natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links