SELCA (kod Starog Grada) – Nazivi mjesta i područja

Uvećaj sliku – klikni! / Bild vergrößern – klicken!

Ime / Name
Selca (kod Starog Grada) – Nazivi mjesta i područja / Orts- und Gebietsnamen

Code: SA-AI-01                                        


Adresa / Adresse
Selca (kod Starog Grada)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.02.2021 :19:00:00


Nazivi mjesta i područja

Na popisu ispod naći ćete sva imena koja se nalaze na području Selca u:

Orts- und Gebietsnamen

In der nachstehenden Liste befinden sich alle Namen, die im Bereich Selca verzeichnet sind in:

– turističkoj karti otoka Hvara, 1:75.000
– topografskoj karti otoka Hvara, 1:25.000
(izvor: Geoportal DGU)
– osnovnoj karti otoka Hvar (izvor: Geoportal DGU)

Klik na ime prikazuje mjesto na Google Maps.

– touristische Karte der Insel Hvar, 1:75.000
– topographische Karte der Insel Hvar, 1:25.000
(Quelle: Geoportal DGU)
– Grundkarte der Insel Hvar (Quelle: Geoportal DGU)

Ein Klick auf den Namen zeigt den Ort in Google Maps.

Borovik, Pod- Područe Lat: 43.15995  Lon: 16.58861 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Dolac, Veli- Područe Lat: 43.16844  Lon: 16.57680 Hvar- topografska karta 1:25.000
Duga Gomila, 340 m Brdo Lat: 43.16159  Lon: 16.56376 Hvar- topografska karta 1:25.000
Kartoni Doci Područe Lat: 43.15169  Lon: 16.57068 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Koludromić Područe Lat: 43.16732  Lon: 16.56116 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Maslinica Područe Lat: 43.16945  Lon: 16.56400 Hvar- Hrvatska osnovna karta
Maslinica Zaseok Lat: 43.17818  Lon: 16.56648 Hvar- turistička karta 1:75.000
Moča Područe Lat: 43.15443  Lon: 16.57257 Hvar- topografska karta 1:25.000
Remik Područe Lat: 43.15735  Lon: 16.57051 Hvar- turistička karta 1:75.000
Selca kod Starog Grada Selo Lat: 43.16665  Lon: 16.56656 Hvar- turistička karta 1:75.000
Spiličina Glava, 309 m Brdo Lat: 43.16285  Lon: 16.58266 Hvar- topografska karta 1:25.000
Tusto Brdo, 287 m Područe Lat: 43.17106  Lon: 16.58500 Hvar- Hrvatska osnovna karta

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links