sb-op-00-1


Ime / Name
Popis cisterni i bunara / Liste der Zisternen und Brunnen

Code: SB-OP-00                                                    


Popis cisterni i bunara

Do studenog 2020. registrirano je ukupno 36 objekata. 3 objekti detaljno su opisani na stranicama objekata.

Auflistung der Zisternen und Brunnen

Bis November 2020 wurden insgesamt 36 Objekte registriert. 3 Objekte wurden auf den Objektseiten näher beschrieben.

Izvor: Hrvatska osnovna karta, vlastite evidencije

Stupac 1: Šifra objekta (na stranicu objekta)
Stupac 2: Latitude (sjeverna širina)
Stupac 3: Longitude (istočna geografska dužina)
Stupac 4: Mjesto, područje
Stupac 5: bliže područje, lokalitet

Quelle: Grundkarte Kroatiens, eigene Erhebungen

Spalte 1: Objektcode (zur Objektseite)
Spalte 2: Latitude (nördliche Breite)
Spalte 3: Longitude (östliche Länge)
Spalte 4: Ortschaft, Bereich
Spalte 5: näherer Bereich, Lokalität

43,13370
17,04287
Selca kod Bogomolja
43,13393
17,04316
Selca kod Bogomolja
43,13168
17,04395
Selca kod Bogomolja
43,13449
17,04396
Selca kod Bogomolja
43,13450
17,04398
Selca kod Bogomolja
43,13329
17,04545
Selca kod Bogomolja
43,13307
17,04629
Selca kod Bogomolja
43,13256
17,04889
Selca kod Bogomolja
43,13266
17,05191
Selca kod Bogomolja
Trim SB-TR-02
SB-OP-01
43,13304
17,05249
Selca kod Bogomolja
43,13214
17,05283
Selca kod Bogomolja
43,11890
17,05301
Selca kod Bogomolja
Zaglav
43,13059
17,05378
Selca kod Bogomolja
43,13456
17,05381
Selca kod Bogomolja
43,13278
17,05428
Selca kod Bogomolja
43,13408
17,05447
Selca kod Bogomolja
43,13130
17,05558
Selca kod Bogomolja
43,13043
17,05616
Selca kod Bogomolja
43,13487
17,05796
Selca kod Bogomolja
43,13082
17,05803
Selca kod Bogomolja
43,12159
17,05978
Selca kod Bogomolja
43,12282
17,06013
Selca kod Bogomolja
43,12592
17,06024
Selca kod Bogomolja
43,12684
17,06213
Selca kod Bogomolja
43,11714
17,06327
Selca kod Bogomolja
43,13513
17,06390
Selca kod Bogomolja
SB-OP-02
43,12352
17,06722
Selca kod Bogomolja
Marina Glavica
SB-OP-03
43,12342
17,06864
Selca kod Bogomolja
Marina Glavica
43,12097
17,06977
Selca kod Bogomolja
Marina Glavica
43,13028
17,07315
Selca kod Bogomolja
43,13728
17,07408
Selca kod Bogomolja
43,12890
17,07439
Selca kod Bogomolja
Jerkovići
43,12743
17,07580
Selca kod Bogomolja
Jerkovići
43,12775
17,07600
Selca kod Bogomolja
Jerkovići
43,13715
17,07669
Selca kod Bogomolja
43,12925
17,08195
Selca kod Bogomolja

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links