SELCA KOD BOGOMOLJA – Prapovijesna lokalitet »Vela Moševčica (Gradina)«

 

Ime / Name
Prapovijesna lokalitet / Prähistorische Lokalität »Vela Moševčica (Gradina)«

Code: SB-PO-01                                           


Adresa / Adresse
Selca kod Bogomolja, Moševčica, Bogočija

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,13535° Longitude: E 17,06032°
Visina / Höhe: 125 m

Zemljište / Grundstücke
4191/93, 4191/94

Datum snimanja / Erfassungsdatum
22.03.2019 13:46:00


Informacije

Prapovijesna gradina Vela Moševčica kod Selca s velikom kamenom gomilom (bedem).

Krajem bakrenog doba i u brončanom dobu, stanovnici otoka počinju podizati svoja naselja i zakloništa na uzvisinama koje zovemo gradinama. Gradine su smještene na istaknutim i prirodno dobro branjenim položajima s većim kamenim nasipima (bedemima) na mjestu najlakšeg prilaza. To su veliki objekti dobro vidljivi u krajoliku kao Vela Moševčica,  Grčka gomila, Liković, Humac i Likova glava (prapovijesna gradina kružnog tlocrta). Uokolo spomenutih gradina na istaknutim brežuljcima i na rubnim područjima visoravni nalazi se veliki broj kamenih gomila. U tim gomilama „kriju“ se kamene škrinje napravljene od većih kamenih ploča u kojima su otkriveni kosturi pokojnika pokopanih u zgrčenom položaju, a mogu se vidjeti kod otkopanih kamenih gomila na lokalitetima Gomilice, Vela gomila, Glava Maslinova kod Bogomolje i na Umiću kod Sućurja.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die prähistorischen Ruinen von „Vela Moševčic“ bei Selca mit einem großen Steinhügel (Mauer).

Am Ende der Kupferzeit und der Bronzezeit begannen die Bewohner der Insel ihre Siedlungen und Schutzhütten auf den Hügeln zu befestigen. Die Bauten wurden in gut zugänglichen und gut zu verteidigenden Orten mittels größerer Steine und Wälle (Mauern) errichtet. Diese großen Anlagen sind in der Landschaft deutlich sichtbar wie Vela Moševčica, Grčka gomila, Liković, Humac i Likova glava (prähistorischen Ruinen in kreisförmiger Anordnung). Rund um die oben genannten Anlagen auf prominenten Hügeln am Rand des Plateaus gibt es viele Steinhaufen. In diesen Haufen waren Truhen aus großen Steinplatten „versteckt“, wo einige Skelette in Kauerstellung entdeckt wurden. Diese ausgegrabenen Steinhaufen kann man noch im Bereich Gomilice, Vela gomila, Glava Maslinova bei Bogomolje und bei Umiću bei Sućurja sehen.


Linkovi / Links