SELCA KOD BOGOMOLJA – Kula »Kula u uvali Kozja«


Ime / Name
Kula »Kula u uvali Kozja« / Turm in der Bucht Kozja

Code: SB-TD-01                                          


Adresa / Adresse
Selca kod Bogomolja, Uvala / Bucht Kozja

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11762° Longitude: E 17,04993°
Visina / Höhe: 10 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4159/222

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Utvrđeni toranj iz 17. stoljeća

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Wehrturm aus dem 17. Jh.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links