STARI GRAD – Rtovi »u Starigradskom zaljevu«


Ime / Name
Rtovi »u Starigradskom zaljevu«

Code: SG-AR-20/21                                     

Rtovi od zapada prema istoku: / Die Kaps von West nach Ost:
Dugi rat  /  Rt Fortin 


Dugi rat

Code: SG-AR-20

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19086°   Longitude: E 16,57461°

natrag na vrh / Seitenanfang


Rt Fortin

Code: SG-AR-21

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18373°   Longitude: E 16,58590°

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links