STARI GRAD – Uvale u Starigradskom zaljevu«


Ime / Name
Stari Grad – Uvale u Starigradskom zaljevu«

Code: SG-AU-20/33                                       

Prema Urbanističkom konceptu grada Starog Grada uređenja obalnog pojasa Starogradskog Zaljeva 2019. godine se planiraju sljedeći:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist folgendes geplant:

Uređenje i nadogradnja postojeće šetnice / trim staze do dna uvale Zavala, izvedba potrebnih instalacija (elektro-energetska, javna rasvjeta, vodooprskba, odvodnja oborinskih i otpadnih voda), oprema šetnice urbanim mobiljarom (klupe, kante za smeće), slavinama za piće, hidrantima, stanicama za popravak bicikla, info table, hortikulturno uređenje šetnice

Anordnung und Modernisierung des bestehenden Promenaden- / Trimmpfades bis zur Bucht Zavala, Ausführung der notwendigen Installationen (Strom, öffentliche Beleuchtung, Wasserversorgung, Entwässerung von Regenwasser und Abwasser), Ausstattung der Promenade mit städtischen Möbeln (Bänke, Mülleimer), Trinkhähnen, Hydranten, Fahrradreparaturstationen, Infotafeln, gartenbauliche Aausgestaltung der Promenade.


Uvale od zapada prema istoku: / Die Buchten von West nach Ost:
L. Zavala (Uvala Vaiana)  /  Uvala Brezenica  /  Uvala Paklina  /  Vela Duboka  /  Bonj  / Uvala Barbareta  /  Luka Stari Grad  /  Lučica  /  Mala Duboka  /  Duboka (Uvala Oslić)  /  Vratenjica  /  Račice  /  Zeleminac  /  Uvala Maslinica


L. Zavala (Uvala Vaiana)

Code: SG-AU-20

Lokacija / Position
Latitude: N 43,20141°   Longitude: E 16,57361°

Zavala je duboki zaljev s dvije plaže. Tamo vodi zemljani put. To je popularno mjesto na kojem se privezuju jedrilice. Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Zavala ist eine tiefe Bucht mit zwei Stränden. Es gibt eine unbefestigte Straße, die dorthin führt. Sie ist ein beliebter Ort an dem Segelboote anlegen. Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Izvedba/rekonstrukcija turističkih pristana i očuvanje prirodnih udaljenih plaža (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža).

Bau / Wiederaufbau von touristischen Ankerplätzen und Beibehaltung natürlicher abgelegene Strände (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände).

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Brezenica

Code: SG-AU-21

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19356°   Longitude: E 16,57470°

U Brezenici stvari postaju vrlo prirodne. Stvarno lijepa šljunčana plaža, uredno nabijena između stjenovitih padina, puno zelenila uokolo. Dostupno neasfaltiranom cestom.

In Brezenica werden die Dinge ganz natürlich. Wirklich schöner Kieselstrand, ordentlich gepackt zwischen den felsigen Hängen, viel Grün herum. Erreichbar über eine unbefestigte Straße.

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Izvedba/rekonstrukcija turističkih pristana.

Bau / Wiederaufbau von touristischen Ankerplätzen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Paklina

Code: SG-AU-22

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18973°   Longitude: E 16,58033°

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Uređenje plaže za obitelji s djecom (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža) i rekonstrukcija postojećeg turističkog pristana.

Organisation des Strandes für Familien mit Kindern (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände) und Rekonstruktion des bestehenden Touristenpiers.

Paklina nije daleko od civiliziranog zaljeva Velika Duboka, ali osjeća se prirodnije. Na kraju se nalazi mali mol i stjenovita plaža. Uvala je dobro zaštićena od svih vjetrova osim zapada. Također pruža djelomičnu zaštitu od mistrala. Dno zaljeva je pjeskovito i djelomično prekriveno morskom travom. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m, a mnoge su stijene na obali pogodne za privez. U ljetnoj sezoni taksi vozi od uvale do grada Starog Grada..

Paklina ist nicht weit von der zivilisierten Bucht von Velika Duboka entfernt, aber sie fühlt sich naturbelassener an. Es gibt einen kleinen Pier und einen felsigen Strand am Ende. Die Bucht ist außer vor dem Westen gut vor allen Winden geschützt. Es bietet auch einen teilweisen Schutz gegen den Mistral. Der Grund der Bucht ist sandig und teilweise mit Seegras bedeckt. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern, und am Ufer eignen sich viele Felsen zum Festmachen. In der Sommersaison fährt ein Taxi von der Bucht in die Stadt Stari Grad.

(Izvor / Quelle: https://enavtika.si)

Foto: https://andadventure.com/

natrag na vrh / Seitenanfang


Vela Duboka

Code: SG-AU-23

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18823°   Longitude: E 16,58398°

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Uređenje plaže za obitelji s djecom (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža) i rekonstrukcija postojećeg turističkog pristana.

Organisation des Strandes für Familien mit Kindern (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände) und Rekonstruktion des bestehenden Touristenpiers.

Na jugoistočnoj strani uvale nalazi se mala luka. Brodovi se mogu privezati uz bok pristaništa. Luka je dobro zaštićena od sjeveroistočnog i južnog vjetra. Mistral u luci izaziva valove. Hotel Lavanda nalazi se u neposrednoj blizini luke. Put vodi duž obale do grada Starigrada.

Bei der Bucht befindet sich auf seiner südöstlichen Seite ein  kleiner Hafen. Schiffe können seitlich am Pier festgemacht werden. Der Hafen ist gut vor Nordost- und Südwinden geschützt. Das Mistral im Hafen verursacht Wellen. Das Hotel Lavanda befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hafens. Entlang der Küste führt der Weg in die Stadt Stari Grad.

natrag na vrh / Seitenanfang


Bonj (Banj)

Code: SG-AU-24

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18577°   Longitude: E 16,58954°

Šljunčana plaža smještena je na sjevernoj strani starogradske uvale, a do nje možete doći ugodnom šetnjom uz more ili vožnjom biciklom. Plaža je pogodna za obitelji s djecom za koju se nude i zabavni morski sadržaji. Ugostiteljski objekt u sklopu kupališta i obližnji restoran obogaćuju ponudu kupališta. Plaža ima ulaz u more prilagođen osobama s invaliditetom.

Der Kieselstrand befindet sich an der Nordseite der Stari Grader Bucht und kann durch einen angenehmen Spaziergang am Meer oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Der Strand ist für Familien mit Kindern geeignet, für die auch einige Attraktionen angeboten werden. Die Catering-Anlage am Strand und das nahe gelegene Restaurant bereichern das Angebot. Der Strand hat einen Zugang zum Meer, der für Menschen mit Behinderungen geeignet ist.

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Plaža sa zabavnim sadržajima za mlade (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža), dohrana šljunčanih plažnih površina i realizacija popratnih sadržaja plaže, rekonstrukcija gatova koji okružuju plivalište i vaterpolo igrališta te uređenje istog.

Strand mit Unterhaltungsmöglichkeiten für junge Leute (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände), Ergänzung des Kiesstrandes und Realisierung der dazugehörigen Strandeinrichtungen, Rekonstruktion der Begrenzungen rund um Schwimmbecken und Wasserballplatz.

nekadašnje kupalište / ehemalige Badeanlage

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Barbareta

Code: SG-AU-32

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18521°   Longitude: E 16,59702°

natrag na vrh / Seitenanfang


Luka Stari Grad

Code: SG-AU-25

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18441°   Longitude: E 16,59539°

Luka Stari Grad na otoku Hvaru nalazi se u dobro zaštićenom zaljevu, okružen jednim od najstarijih hrvatskih primorskih gradova. Postoji mnogo vezova koji su opremljeni vodom i strujom. Uvala je dobro zaštićena od svih vjetrova, osim zapadnih koji donose valove u zaljev. Luka je u ljetnim mjesecima (1. lipnja do 15. rujna) vrlo zauzeta. Većina vezova već je zauzeta u 16 sati.

Der Hafen von Stari Grad auf der Insel Hvar liegt in einer gut geschützten Bucht, umgeben von einer der ältesten kroatischen Küstenstädte. Es gibt viele Liegeplätze die mit Wasser und Strom ausgestattet sind. Die Bucht ist gut vor allen Winden geschützt, mit Ausnahme der westlichen, die Wellen in die Bucht bringen. Der Hafen ist in den Sommermonaten (1. Juni bis 15. September) sehr voll. Die meisten Liegeplätze sind bereits um 16 Uhr besetzt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Lučica

Code: SG-AU-26

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18427°   Longitude: E 16,59113°

Ovdje je središte izletničkog brodarstva. Prije nego je 1999. godine izgrađena nova trajektna luka zapadno od grada, ovdje su pristali trajekti za kopno. Brodovi se mogu privezati na boku s 40-metarskim kamenim molom sa svjetionikom ili na obali, gdje su također dostupni vezovi. Luka je zaštićena od svih vjetrova osim zapadnih vjetrova.

Hier ist das Zentrum der Ausflugsschifffahrt. Vor Errichtung des neuen Fährhafens westlich der Stadt im Jahr 1999 legten die Fähren zu Festland hier an. Boote können seitlich an einem 40 m langen Steinpier mit Leuchtturm oder am Ufer festgemacht werden, wo auch Liegeplätze zur Verfügung stehen. Der Hafen ist vor allen Winden außer Westwinden geschützt.

stara trajektna luka /alter Fährhafen

natrag na vrh / Seitenanfang


Mala Duboka

Code: SG-AU-27

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18420°   Longitude: E 16,58876°

natrag na vrh / Seitenanfang


Duboka (Uvala Oslić, Uvala Lanterna)

Code: SG-AU-28

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18310°   Longitude: E 16,58540°

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Povećanje plažnog kapaciteta – uređenje plaže za obitelji s djecom (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža), uređenje objekta poslovne-pretežno uslužne djelatnosti i uređenje zone sportsko-rekreacijskih sadržaja.

Erhöhung der Strandkapazität – Gestaltung des Strandes für Familien mit Kindern (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände), Vermittlung einer vorwiegend betriebswirtschaftlichen Serviceeinrichtung und Anordnung einer Zone für Sport- und Freizeiteinrichtungen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Vratenjica

Code: SG-AU-29

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18175°   Longitude: E 16,58265°

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Uređenje plaže za pse (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža).

Nutzbarkeit des Strandes für Hunde (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände).

natrag na vrh / Seitenanfang


Račica

Code: SG-AU-30

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18840°   Longitude: E 16,579634°

Izvadak / Ausschnitt – koncept grada Starog Grada

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Izgradnja benzinske crpke, izgradnja Luke nautičkog turizma Račice maksimalnog kapaciteta 190 vezova s pripadajućim sadržajima na kopnu.

Bau einer Tankstelle, Bau des Seetourismushafens von Račica mit einer maximalen Kapazität von 190 Liegeplätzen mit zugehörigen Einrichtungen an Land.

natrag na vrh / Seitenanfang


Zeleminac

Code: SG-AU-31

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18090°   Longitude: E 16,57537°

1999. godine je ovdje sagrađena nova trajektna luka.

Im Jahr 1999 wurde hier der neue Fährhafen errichtet.

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Dogradnja Luke otvorene za javni promet Stari Grad i uređenje postojećeg parkirališnog prostora

Erweiterung des für den öffentlichen Verkehr zugänglichen Hafens Stari Grad und Anordnung des vorhandenen Parkplatzes.

Izvadak / Ausschnitt – koncept grada Starog Grada

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Maslinica

Code: SG-AU-33

Lokacijaj / Position
Latitude: N 43,17797°   Longitude: E 16,56837°

Uvala za kupanje Maslinica nalazi se 2,5 km jugozapadno od centra grada, u blizini trajektnog pristaništa. Maslinica je poznata po lijepoj pješčanoj plaži s vrlo plitkom obalom koju će cijeniti obitelji s malom djecom i neplivači. Plaža je s glavne ceste i zato je utjelovljena u idiličnom okruženju. No, automobilom se možete voziti direktno na plažu. Dostupna su i invalidska parkirna mjesta. Na plaži Maslinica nema druge infrastrukture. Zbog toga se preporučuje pakiranje suncobrana, kupaćih dodataka, pića i hrane.

Die Badebucht Maslinica befindet sich 2,5 km südwestlich vom Ortszentrum, in der Nähe des Fähranlegers. Maslinica ist für einen schönen Sandstrand mit sehr seichtem Ufer bekannt, das Familien mit Kleinkindern und Nichtschwimmer zu schätzen wissen. Der Strand befindet sich abseits der Hauptverkehrsstraße und ist daher in eine idyllische Umgebung gebettet. Mit dem Auto kann man jedoch direkt an den Strand heranfahren. Es stehen auch Behindertenparkplätze zur Verfügung. Am Strand Maslinica gibt es sonst keine Infrastruktur. Es wird daher empfohlen Sonnenschirme, Badeutensilien sowie Getränke und Speisen einzupacken.

Prema konceptu grada Starog Grada za uređenje obalnog pojasa na području Starog zaljeva od 2019. godine planirano je ovdje:

Gemäß Konzept der Stadt Stari Grad zur Anordnung des Küstengürtels im Bereich der Stari Grader-Bucht aus dem Jahr 2019 ist hier geplant:

Uređenje i dogradnja kupališnih površina – plaža za obitelji s djecom (eko-plaže – klasifikacija plaža prema Nacionalnom programu upravljanja i uređenja morskih plaža) i pripadnih sadržaja na kopnu

Anordnung und Erweiterung von Badebereichen – Strände für Familien mit Kindern (Öko-Strände – Klassifizierung der Strände gemäß dem nationalen Programm zur Verwaltung und Anordnung der Meeresstrände) und zugehörige Einrichtungen an Land.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links