STARI GRAD – Grb »Staroga Grada (1)«


Ime / Name
Grb »Staroga Grada (1)« / Wappen der Stadt Stari Grad (1)

Code: SG-IG-08                                      


Adresa / Adresse
Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18392°   Longitude: E 16,59185°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
10530/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
05.05.2017 13:52:00


Informacije

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Objekt »Stupac Štandarac« / Flaggensockel
Grb »Staroga Grada (2)« / Wappen der Stadt Stari Grad (2)