STARI GRAD – Objekt »velika gustirna (10) na Maslinoviku«

(Izvor / Quelle: Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko polje)

Ime / Name
Objekt »velika gustirna (10) na Maslinoviku« / große Zisterne (10) bei Maslinovik

Code: SG-OP-10 (E-D18-4)                     


Adresa / Adresse
Stari Grad, Polje, Maslinovik

Lokacija / Position
Latitude: N 43,19417°   Longitude: E 16,63515°
Visina / Höhe: 55 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*725, *726, *727, 5681, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727

Datum snimanja / Erfassungsdatum
15.05.2012 09:48:00


Informacije

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kuća / Haus »Maslinovik«