STARI GRAD – Javna zgrada »bivša školska zgrada«


Ime / Name
Javna zgrada »bivša školska zgrada (Lega)« / ehemaliges Schulgebäude (Lega)

Code: SG-TG-20                                       


Adresa / Adresse
Stari Grad, Ulica Pape Ivana Pavla II 3

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18274°   Longitude: E 16,59856°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*1273

Datum snimanja / Erfassungsdatum
22.05.2013 16:13:04


Informacije

Kod crkve sv. Ivana, autonomaši su podigli u 1909 g. zgradu u kojoj su planirali otvoriti talijansku školu – „Scvola della Lega Nazionale“. Danas se ovdje nalazi gradski vrtić.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

In der Nähe der st. Johanneskirche, errichteten die Autonomen im Jahre 1909 ein Gebäude, in dem sie eine italienische Schule eröffnen wollten – die „Scvola della Lega Nazionale“. Heute ist hier der Kindergarten der Stadt untergebracht.

(Izvor / Quelle: Drago Radoslavić, „Glazba za sva vremena“


Povijest vrtića

Ustanova je otvorena 1922. godine, a njen točan naziv je bio „Dječje Zabavište“.Ustanovu su pohađala djeca od 4-7 godina. Bilo je upisano oko sto djece.Vrtić se stalno selio u potrazi za prikladnim prostorijama, ali te prostorije nisu uopće odgovarale namjeni-boravku djece. Zgrade su bile bez dvorišta.

Geschichte des Kindergartens

Begonmnen hat es im  Jahr 1922 und hieß genau „Kindergarten“. Die Einrichtung wurde von Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren besucht. Ungefähr hundert Kinder waren eingeschrieben. Der Kindergarten war ständig auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, aber diese Räumlichkeiten entsprachen meist nicht für die Unterbringung von Kindern – sie waren ohne Innenhöfe.

1928.god Vrtić pripajaju školi i Vrtić seli u školu na Priko.Sva su djeca bila smještena u jednoj sobi,a namještaj je bio jedan ormar, jedan stol, dvije sjedalice, dvije slike na zidu i školske klupe. Igračaka je bilo jako malo pa se radio ručni rad.

1928 wurde der Kindergarten an die Schule angeschlossen und der Kindergarten in die Schule auf Priko verlegt. Alle Kinder waren in einem Raum untergebracht, und die Möbel bestanden aus einem Schrank, einem Tisch, zwei Sitzen, zwei Gemälden an der Wand und Schulbänken. Es gab nur sehr wenig handgefertigtes Spielzeug.

Za vrijeme rata Vrtić ne radi. Poslije rata Narodni odbor je otvorio osnovnu školu i dječji vrtić u zgradi Biankinija. Osnovan je kao samostalan, a kasnije dolazi pod upravu škole.

Während des Krieges gab es keinen Kindergarten. Nach dem Krieg eröffnete das Volkskomitee im Bianchini-Gebäude eine Grundschule und einen Kindergarten. Ursprünglich eigenständig wurde er später unter die Leitung der Schule gestellt.

1948. godine Vrtić seli u Legu da bi 1949. godine ponovno vratio u zgradu Biankinija. Od tada počinje se nabavljati namještaj i igračke. Piše se godišnji plan koji se razrađivao po tjednima. U ovim prostorijama Vrtić radi do godine 1977.

1948 zog der Kindergarten kurz hierher nach Lega, kehrte aber 1949 in das Bianchini-Gebäude zurück. Seitdem wurden Möbel und Spielzeug beschafft. Es wird ein Jahresplan erstellt, der in Wochen ausgearbeitet wird. Der Kindergarten war in diesen Räumlichkeiten bis 1977 in Betrieb.

14.01.1977. započeli su radovi na rekonstrukciji stare škole Lege za Dječji vrtić i 29.11.1977. godine otvoren je svečano dječji vrtić. Prema želji mještana naziv vrtića je „F. Zaninović“, borac sa Sutjeske, gdje je i poginula.

Am 14. Januar 1977 begannen die Arbeiten zur Adaption der alten Lega-Schule für den Kindergarten und am 29. November 1977 wurde der Kindergarten hier offiziell eröffnet. Nach den Wünschen der Einheimischen heißt der Kindergarten „F. Zaninović „, nach einer Kämpferin aus Sutjeska, wo sie auch starb.

01. srpnja 1996.godine izdvaja se Dječji vrtić Stari Grad iz Centra dječjih vrtića Hvar kao samostalna ustanova osnovana od jedinice lokalne samouprave Grada Staroga Grada. Danas nosi naziv „Sardelice“.

Ab 1. Juli 1996 wird der Kindergarten von der Stadt Stari Grad verwaltet und vom Kindergarten Center Hvar getrennt. Heute trägt er den Namen „Sardelice“.

(Izvor / Quelle: Novosti Grad Stari Grad)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links