STARI GRAD – Javna zgrada »Lučka Kapetalija Split«


Ime / Name
Javna zgrada »Lučka Kapetalija Split«/ Kapetania

Code: SG-TG-44                                         


Adresa / Adresse
Stari Grad, Šetalište slikara J. Plančića 1

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18388°   Longitude: E 16,59329°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
3140/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
31.10.2022 15:13:00


Informacije

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links