SVETA NEDJELJA – Objekt »Groblje«


Ime / Name
Objekt »Groblje« / Friedhof

Code: SN-OG-01                                             


Adresa / Adresse
Sveta Nedjelja, Stjepana Radića 1, Groblje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13800°    Longitude: E 16,58806° 
Visina / Höhe: 94 m

Katastarska čestica / Grundstücke
1133/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
20.05.2014 17:23:41


Informacije

Groblje, ograđen prostor na padini sa dva čempresa, čuvara crkvice u dva reda s pogledom na pučinu. Na groblju veće raspelo modernog starigradskog slikara Jurja Plančića (1899-1930).

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Friedhof, ein eingefriedeter Raum am Abhang mit zwei Zypressen als Wächter für die Kirche und mit Blick auf das offene Meer. Auf dem Friedhof befindet sich ein größeres Kruzifix des Starigrader Malers Jure Plančić (1899-1930).

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Crkvica »Na groblju« / Friedhofskirche 
Križ »Na groblju« / Friedhofskreuz