SVIRČE – Objekt »Brana (Pumpurela)«

Ime / Name
Objekt »Brana (Pumpurela)« / Wehranlage (Rückhaltemauer)

Code: SV-OB-04                                 


Adresa / Adresse
Svirče, na putu do područja Poljica

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14602°    Longitude: E 16,61733° 
Visina / Höhe: 408 m

Zemljište / Grundstücke
2164/5, 4467

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.05.2018 09:51:09


Informacije

Brana izrađen od velikih, pažljivo izgrađenih kamenih blokova.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Wehranlage (Rückhaltemauer) aus großen sorgfältig gemauerten Steinblöcken.


Linkovi / Links