SVIRČE – Trim »SV-TR-16«


Ime / Name
Trim »SV-TR-16«

Code: SV-TR-16                                   


Adresa / Adresse
Svirče, Poljica, na putu

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14511°    Longitude: E 16,60759° 
Visina / Höhe: 468 m

Katastarska čestica / Grundstücke
5138/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
12.05.2015 11:50:51


Informacije

Trim je točno na stazi koja vodi od Sv. Nikola vodi u Svirče preko Poljica. Njegova desna strana integrirana je u kameni zid. Jednostupanjski trim dobro je očuvan i koristi se za obradu susjednog vinograda.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich direkt am Weg, der von Sv. Nikola über Poljica nach Svirče führt. Seine rechte Seite ist in eine Steinmauer integriert. Der einstufige Trim ist gut erhalten und wird für die Bewirtschaftung des angrenzenden Weingartens genutzt.

Ulaz / Eingang

Sjeverna strana / Nordseite

Dana 10.06.2021 trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: vinograd
Podloga: nakošena
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: u upotrebi
Stanje: dobro sačuvan
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: I (100°)
Promjer trima (cm): 410
Visina trima (cm): 210
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 170
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 85
Visina vrata (cm): 100
Širina unutra (cm): 210
Visina unutra (cm): 190
Volumen iznutra (m3): 3,94
Nema niše

Am 10.06.2021 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Weingarten
Untergrund: geneigt
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: genutzt
Zustand: gut erhalten
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: O (100°)
Trimdurchmesser (cm): 410
Trimhöhe (cm): 210
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 170
Wandstärke (cm): 100
Türbreite (cm): 85
Türhöhe (cm): 100
Innenraumbreite (cm): 210
Innenraumhöhe (cm): 190
Raumvolumen (m3): 3,94
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links