SVIRČE – Trim»SV-TR-45«

Ime / Name
Trim»SV-TR-45«

Code: SV-TR-45                                     


Adresa / Adresse
Svirče, južno od staze za sv. Nikola

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14949°    Longitude: E 16,63906° 
Visina / Höhe: 196 m

Katastarska čestica / Grundstücke
3296

Datum snimanja / Erfassungsdatum
22.05.2024 13:12:59


Informacije

Trim se nalazi na stjenovitom obronku, južno od staze koja iz Svirča vodi prema Poljicima. Djelomično je ugrađen u padinu, a na njegov oblik i unutarnje uređenje utječu stjenovita stanja.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der Trim befindet sich am felsigen Berghang, südlich des Weges, der von Svirče hinauf nach Poljica führt. Er ist zum Teil in den Hang gebaut und in seiner Form und Innenraumgestaltung durch die felsige Situation geprägt.

Oštećena mu je desna strana i dijelovi leđa. Lijeva strana omeđena je kamenim zidom. Zid je u donjem dijelu djelomično injektiran. Kroz uski ulaz, čija je lijeva strana od čvrste stijene, ulazi se u malu, nepravilnu, ali vrlo visoku unutrašnjost s neravnim podom.

Seine rechte Seite sowie Teile der Rückseite sind beschädigt. Die linke Seite grenzt an eine Steinmauer. Die Trimwand ist im unteren Bereich zum Teil verfugt. Durch den schmalen Eingang, dessen linke Seite aus gewachsenem Fels besteht, gelangt man in den kleinen, unregelmäßigen, aber sehr hohen Innenraum mit unebenem Boden.

Ulaz / Eingang

leđa trima / Trimrückseite

Dana 22:05.2024 13;12:59 trim SV-TR-45 je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: grmlje
Podloga: padina
Povezan s: kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: dijelovi su se srušili
Broj stepenica trima: 1
Dodatni kameni prsten: nema prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: lako dostupno
Orijentacija ulaza: S (0°)
Promjer trima (cm): 360
Visina trima (cm): 360
Visina stepenica (cm): stepenica 1: 330
Debljina zida (cm): 100
Širina vrata (cm): 45
Visina vrata (cm): 120
Širina unutra (cm): 130 – 160
Visina unutra (cm): 340
Volumen iznutra (m3): 4,05
Nema niše

Am 22:05.2024 13;12:59 wurde der Trim SV-TR-45 besucht und näher untersucht:

Standort: Buschwerk
Untergrund: Hanglage
Verbunden mit: Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Teile abgestürzt
Anzahl der Trimstufen: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: N (0°)
Trimdurchmesser (cm): 360
Trimhöhe (cm): 360
Höhe der Trimstufen (cm): Stufe 1: 330
Wandstärke (cm): 100
Türbreite (cm): 45
Türhöhe (cm): 120
Innenraumbreite (cm): 130 – 160
Innenraumhöhe (cm): 340
Raumvolumen (m3): 4,05
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links