VRBOSKA – Objekt »Bitve u luci Vrboska«


Ime / Name
Objekt »Bitve u luci Vrboska« / Poller im Hafen Vrboska

Code: VA-OI-00                                    


Adresa / Adresse
Vrboska, Luka

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18054°    Longitude: E 16,67349° 
Visina / Höhe: 1 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.09.2021 15:00:00


Informacije

Oko lučkog bazena Vrboske nalazi se deset tipova povijesnih bitva (ili novih prema povijesnim modelima).

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Rund um das Hafenbecken in Vrboska gibt es zehn Arten von historischen (oder neuen nach historischen Vorbildern gestalteten) Pollern.


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (1)«

VA-OI-01

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (1)«

Ove bitve od lijevanog željeza su dosta dobro očuvane. U luci je deset ovih tipova, i to:

Diese aus Gusseisen gefertigten Poller sind recht gut erhalten. Zehn Stück diese Art befinden sich im Hafen und zwar:

7 na južnoj strani luke na Rivi i
3 nasuprot na sjevernoj strani.

7 an der Südseite des Hafens an der Riva und
3 gegenüber an der Nordseite.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (2)«

VA-OI-02

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (2)«

Jedanaest ovih jednostavno dizajniranih bitva nalazi se u istočnom dijelu luke. 3 uz dizalicu uz benzinsku crpku na istočnom kraju Rive i 8 na južnoj strani marine.

Elf dieser einfach gestaltenten Poller befinden sich im Ostteil des Hafens. 3 beim Kran neben der Tankstelle am östlichen Ende der Riva und 8 an der Südseite der Marina.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (3)«

VA-OI-03

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (3)«

Bitva je uz dizalicu pored benzinske postaje na istočnom kraju Rive. Glava stupa nalazi se na krnjem stošcu visokom oko 50 cm. Krnji stožac ima ispupčenje ispod glave. Dijelovi glave su već odsječeni.

Der  Poller befindet sich beim Kran neben der Tankstelle am östlichen Ende der Riva. Auf dem etwa 50 cm hohen Kegelstumpf sitzt der Kopf des Pollers. Der Kegelstumpf hat unter dem Kopf einen Wulst. Teile des Kopfes sind bereits abgeschlagen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (4)«

VA-OI-04

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (4)«

Bitva je na južnoj strani marine. Betonski cilindar visok gotovo 1/2 m je izrađen od betona.

Der  Poller befindet sich an der Südseite der Marina. Der knapp 1/2 m hohe Betonzylinder ist aus Beton gefertigt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (5)«

VA-OI-05

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (5)«

U zapadnom dijelu Rive nalaze se četiri bitve visine cca 85 cm, i to:

Im westlichen Bereich der Riva befinden sich vier etwa 85 cm hohe Poller, und zwar:

3 na Rivi (nasuprot bivše tvornice ribe) i
1 na zapadnom kraju Rive u blizini trga.

3 an der Riva (gegenüber der ehemaligen Fischfabrik) und
1 am westlichen Ende der Riva bei der Piazza.

Sastoje se od 75 cm visokog krnjeg stošca s ispupčenjem (prsten) ispod glave. Bitve, koji su otprilike iste visine, su u dobrom stanju.

Sie bestehen aus einem etwa 75 cm hohen Kegelstumpf der unterhalb des Kopfes einen Wulst (Ring) aufweist. Die etwa gleich hohen Poller befinden sich in einem guten Zustand.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (6)«

VA-OI-06

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (6)«

Na zapadnom dijelu Rive nalazi se još jedan bitva. Ima oblik kamenog cilindra visine cca 67 cm iza kojeg slijede kvadar visine cca 10 cm i krnje piramide visine cca 16 cm. Bitva je jako oštećen, strana okrenuta prema moru je spljoštena.

Im westlichen Teil der Riva befindet sich noch ein Poller. Er hat die Form eines ca. 67 cm hohen Steinzylinders auf den ein ca. 10 cm hoher quadratischer Kubus und ein ca. 16 cm hoher Pyramidenstumpf folgt. Der Poller ist stark beschädigt, seine zum Meer gewandte Seite ist abgeflacht.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (7)«

VA-OI-07

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (7)«

Na zapadnom dijelu Rive nalaze se još tri bitve. Sastoje se od skoro 60 cm visokog krnjeg stošca koji ima ispupčenje (prsten) oko 10 cm ispod glave. Bitve su gotovo iste visine i malo su oštećeni.

Im westlichen Teil der Riva befindet sich drei weitere Poller. Sie bestehen aus einem knapp 60 cm hohen Kegelstumpf der etwa 10 cm unterhalb des Kopfes einen Wulst (Ring) aufweist. Die Poller haben nahezu gleiche Höhe und sind leicht beschädigt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (8)«

VA-OI-08

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (8)«

Bitva se nalazi istočno od mosta na sjevernoj strani luke. Sličan je prethodnim bitvama (VA-OI-07), ali je niži.

Der Poller befindet sich östlich der Brücke an der Nordseite des Hafens. Er ähnelt den vorigen Pollern (VA-OI-07), ist aber niedriger.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (9)«

VA-OI-09

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (9)«

U blizini bivše tvornice ribe i brodogradilišta na sjevernoj strani luke nalaze se još dvije bitve. Sastoje se od skoro 40 cm visokog krnjeg stošca s jasnim ispupčenjem (prstenom) ispod glave. Stubovi su gotovo iste visine. Zadebljanje je oboreno s glave stupa
ispred bivšeg brodogradilišta.

Zwei weitere Poller befindet sich in der Nähe der ehemaligen Fischfabrik und Werft an der Nordseite des Hafens. Sie bestehen aus einem knapp 40 cm hohen Kegelstumpf mit einem deutlichen Wulst (Ring) unterhalb des Kopfes. Die Poller haben nahezu gleiche Höhe. Dem Poller vor der ehemaligen Werft wurde der Kopfwulst abgeschlagen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Code:

Ime: Objekt »Bitve u luci Vrboska (10)«

VA-OI-10

Name: Objekt »Poller im Hafen Vrboska (10)«

Jednostavna, cilindrična bitva nalazi se na istočnom kraju mola na sjevernoj strani luke.

Der einfache, zylindrische Poller befindet sich am Ostende der Mole an der Nordseite des Hafens.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links