VRBANJ – Selo »Vrbanj (Varbonj)«

Ime / Name
Selo »Vrbanj (Varbonj)«

Code: VJ-AA-01                                    


Adresa / Adresse
Vrbanj

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16500°    Longitude: E 16,64400° 
Visina / Höhe: 90 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Vrbanj (Varbanj, Varbonj)
Vrbanj potječe iz zaseoka Krojev dvor, Vidošev dvor, Mihovil dvor i pastirsko naselje Priko Barda (na području današnjeg naselja Svirče).

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Vrbanj (Varbanj, Varbonj)
Vrbanj entstand aus den Weilern, Krojev dvor, Vidošev dvor, Mihovil dvor und der Hirtensiedlung Priko Barda (im Gebiet der heutigen Siedlung Svirče).

Vrbanj (ime od = vrba) prvobitno slavensko naselje.Zbog izn imno povoljnog položaja, mjesto je naseljeno još od prapovijesti. Iznad sela se nalazi prapovijesna gradina Gračišće. Na mjestu samog sela nađeni su rimski nalazi. U blizini naselja je i lokalitet Hum – Sveti Vid s ostacima prapovijesne kamene gomile i ruševinama predromaničke crkvice sv. Vida. Kasnije je mjesto, uz Stari Grad i Pitve, sjedište najstarijih plemića i župana.

Vrbanj (Name = Weide) war ursprünglich eine slawische Siedlung. Aufgrund seiner äußerst günstigen Lage ist der Ort seit prähistorischen Zeiten besiedelt. Oberhalb des Dorfes befindet sich die prähistorische Burg Gračišće. An der Stelle des Dorfes selbst wurden römische Funde gefunden. In der Nähe der Siedlung befindet sich die Stätte Hum – Sveti Vid mit den Überresten eines prähistorischen Steinhaufens und den Ruinen der vorromanischen Kirche Sv. Vida. Später, zusammen mit Stari Grad und Pitve, ist es der Sitz der ältesten Adeligen und Pfarreien.

Najstarija kuća XII/XIII. st. »kraljevi dvori« okružena jako starim kompleksima.

Das älteste Haus aus dem 12. / 13. Jahrhundert „königliche Höfe“ ist von sehr alter Bauszubstanz umgeben.

Krajem 14. i u 15. st. stanovništvo se bavi brodogradnjom što pogoduje ekonomskom razvoju mjesta. 1475. Vrbanj dobiva vlastitog župnika koji je i prvi lokalni župnik na otoku. Vrbanj je rodno mjesto pučkog vođe Matije Ivanića s početka 16. st. Njemu i ustanku pučana je posvećen memorijalni park u centru sela. Kuće XVI./XVII. st s puškarnicama.

Am Ende des 14. und 15. Jahrhunderts beschäftigte sich die Bevölkerung mit dem Schiffbau, der die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt begünstigte. 1475. Vrbanj bekommt einen eigenen Pfarrer, der auch der erste lokale Pfarrer auf der Insel ist. Vrbanj ist der Geburtsort des Nationalführers Matija Ivanic vom Beginn des 16. Jahrhunderts. In Häuser aus dem 16. / 17. Jahrhundert finden sich noch Schießscharten.

Stanovnici Vrbanja su u 15. st., sa stanovnicima okolnih sela, počeli naseljavati područje Vrboske.

Im 15. Jahrhundert begannen die Bewohner von Vrbanj mit den Bewohnern der umliegenden Dörfer, das Gebiet von Vrboska zu bewohnen.

Nekoć je selo imalo „lambik” (kotao za destiliranje) i proizvodilo je znatne količine ulja od lavande, a danas su tu moderna vinarija i restoran.

Einst hatte das Dorf eine „Lambik“ (Destillationskessel) und produzierte erhebliche Mengen an Lavendelöl. Heute gibt es hier eine moderne Weinkellerei und ein Restaurant.


Linkovi / Links
O povijesti naselja Vrbanj (Varbonj)
Povijesni lokalitet / Historische Stätte »Gračišće«
Crkvica »Sv. Vid na Humu« / Kirche des hl. Vitus auf Hum
Ruralna cjelina / Ländliche Einheit »Kraljevi dvori«