ZASTRAŽIŠĆE – Zgrada javne »Škola/Pošta Zastražišće«

Ime / Name
Zgrada javne »Škola/Pošta Zastražišće« / Schule/Post

Code: ZA-TG-05                                        


Adresa / Adresse
Zastražišće, na glavnoj cesti DC-116 / an der Hauptstraße DC-116

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14430°   Longitude: E 16,84048°
Visina / Höhe: 176 m

Zemljište / Grundstücke
*292, 1763/10 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.05.2018 16:51:17


Informacije

God. 1834. ustvrđuje se da školu ovdje „nitko ne želi pohađati“ !, a 1848., na Vladin poziv za aktiviranje barem pomoćnih učionica, župnik L. Lučić odgovara molbom za 9 besplatnih početnica, koje roditelji ne mogu kupiti.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Im Jahre 1834 wird erklärt, dass an der Schule hier „niemand teilnehmen will“, und 1848, auf Aufforderung der Regierung, wenigstens einen Behelfsunterricht aufzunehmen, antwortet Pfarrer L. Lučić mit der Bitte um Kostenbefreiung für 9 Anfänger, deren Eltern nicht zahlen können.

Pomoćna je škola napokon otvorena 1867. za 5 učenika (učitelj kurat B. Lučić), te ponovno 1873.g. za 10 đaka, a učitelj je bio dušobrižnik Matković. Ta se nastava odvijaja najvjerojatnije u župnoj kući.

Eine Behelfsschule wird erst 1867 für 5 Schüler (Lehrer B. Lučić) eröffnet. Im Jahr 1873 unterrichtete für 10 Schüler der Lehrer Matkovićs. Der Unterricht fand höchstwahrscheinlich im Pfarrhaus statt.

Godine 1888. crkovinarstvo je povisilo staru crkvonu kuću zapadno od župnog stana s prizemnice na katnicu, i tu je škola bila ponovno otvorena s učiteljem dušobrižnikom Bojanićem.

Im Jahre 1888 ließ die Kirchenverwaltung das alte Kirchenhaus westlich des Pfarrhauses vom Erd- bis zum Obergeschoß renovieren, und die Schule mit dem Lehrer Bojanić wiedereröffnen.

God. 1894.-1896. bio je učitelj ove „pomoćne učionice“ domaći sin Juraj Lučić, a 1896.-1898. dušobrižnik don Tade Gamulin. Potonje je godine bila zatrvorena, a opet otvorena školu god. 1905./1906. s istom učiteljem Gamulinom.

In den Jahren 1894-1896 war der Lehrer dieser „Behelfsklassenzimmer“ der ortsansässige Sohn von Juraj Lučić und in den Jahren 1896-1898 Herr Tade Gamulin. Danach blieb die Schule geschlossen, und wurde erst wieder 1905/1906 mit dem gleichen Lehrer Gamulin geöffnet.

Dne 16. X. 1906. otvorena je škola u novoj, sadašnjoj zgradi par stotina metara južno od župne crkve uz cestu, sagrađenoj po nacrtu C. M. Ivekovića od zidara J. Novaka. Novi učitelj (do 1908) bio mještanin Jura Stella, ranje u Bogomolju. God. 1908. učitelj je bio Toma Koludrović iz Jelse, a njegova žena Lina podučavala je ženske ručne radove.

Am 16. November 1906 wurde die neue Schule in dem heute bestehenden Gebäude einige hundert Meter südlich der Pfarrkirche an der Straße eröffnet. Sie wurde nach Plänen des C. M. Iveković von dem Maurer J. Novak gebaut. Der neue Lehrer war bis 1908 der ortsansässige Jura Stella, vormals Lehrer in Bogomolje. Im Jahr 1908 war Toma Koludrović aus Jelsa hier Lehrer Seine Frau Lina lehrte den Frauen Handarbeit.

God. 1926. upraviteljicom ove „dvorazredne mješovite osnovne škole“ bila je Marica Stanojević, a 1931./1936. Jurja Dobronić Prospero, oboje iz Jelse. U istoj zgradi djeluje i danas četverogodišnja osnovna škola za Zastražišću i Poljica

Im Jahr 1926 waren Marica Stanojević und in den Jahren 1931/36 Juraj Dobronić Prospero, beide aus Jelsa, die Leiter der „zweistufigen gemischten Grundschule“. Im gleichen Gebäude gibt es noch heute eine vierjährige Grundschule für Zastražišće und Poljica.


Danas je pošta smještena u zgradi. Hrvatska pošta je nacionalni poštanski operator Republike Hrvatske. Pošta danas (2019.g.) broji 1016 poštanski ureda diljem Hrvatske a osnovana 1999 kao dioničko društvo. Osim poštanskih usluga, Hrvatska pošta nudi i financijske usluge te usluge maloprodaje i digitalne televizije evotv.

Heute ist in dem Gebäude die Post untergebracht. Die kroatische Post ist der nationale Postbetreiber der Republik Kroatien. Die Post hat heute (2019) 1016 Postämter in ganz Kroatien und wurde 1999 als Aktiengesellschaft gegründet. Neben Postdiensten bietet die kroatische Post Finanzdienstleistungen sowie Einzelhandels- und Digitalfernsehdienste an.


Linkovi / Links