ZASTRAŽIŠĆE – Dvojni trim »ZA-TR-02«


Ime / Name
Dvojni trim / Doppeltrim »ZA-TR-02«

Code: ZA-TR-02                                        


Adresa / Adresse
Zastražišće, Donja Polje, na ulaz selu

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14626°   Longitude: E 16,83059°
Visina / Höhe: 166 m

Katastarska čestica / Grundstücke
979/3 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 14:41:07


Informacije

Veliki trim nalazi se na glavnoj cesti DC-116 na ulazu u Donje Polje. Sastoji se od velikog (A) i malog trim (B) s njegove južne strane.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Der große Trim befindet sich an der Hauptstraße DC-116 am Ortsanfang von Donja Polje. Er besteht aus einem großen (A) und einem kleinen Trim (B) an seiner Südseite.

Trim A

Ulaz / Eingang

Pogled na jug / Blick nach Süden

Veliki trim (A) ima tri stepenice i prilično je oštećen na svojoj sjevernoj strani.Ispred ulaza je dvorište koje je omeđeno zidovima. Desno od ulaza strukturu učvršćuje kameni prsten. Nagib kupole iznutra pokazuje neobičan nastavak.

Der große Trim (A) hat drei Stufen und ist an seiner Nordseite ziemlich beschädigt. Vor dem Eingang befindet sich ein durch Mauern umgrenzter Hof. Rechts vom Eingang verstärkt ein Steinring das Bauwerk. Die Kuppelneigung im Inneren zeigt einen ungewöhnlichen Verlauf.

Dana 24.07.2020. trim je posjećen i ustanovljeno je sljedeće:

Lokacija: livada, pašnjak
Podloga: ravan
Povezan s: drugim trimom i kamenim zidom
Upotreba: ne koristi se
Stanje: mali dijelovi su se srušili
Broj stepenice trima: 3
Dodatni kameni prsten: kameni prsten djelomično
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Orijentacija ulaza: lako dostupno
Vrata na stranicu: Z (250°)
Promjer trima (cm): 480
Visina trima (cm): 330
Visina stepenice (cm):
– stepenica 1: 210 , stepenica 2: 270 , stepenica 3: 330
Debljina zida (cm): 80
Širina vrata (cm): 80
Visina vrata (cm): 130
Širina unutra (cm): 300 – 320
Visina unutra (cm): 290
Volumen iznutra (m3): 13,4
Nema niše

Am 24.07.2020 wurde der Trim besucht und näher untersucht:

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: eben
Verbunden mit: Trim , Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Teile abgestürzt
Anzahl der Stufen des Trims: 3
Zusätzlicher Steinring: Steinring teilweise
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: frei
Eingangsseite: W (250°)
Trimdurchmesser (cm): 480
Trimhöhe (cm): 330
Stufenhöhe (cm):
– Stufe 1: 210 , Stufe 2: 270 , Stufe 3: 330
Wandstärke (cm): 80
Türbreite (cm): 80
Türhöhe (cm): 130
Innenraumbreite (cm): 300 – 320
Innenraumhöhe (cm): 290
Raumvolumen (m3): 13,4
Keine Nische

Trim B

Mali trim (B) na južnoj strani je jako oštećena – kupola u potpunosti nedostaje.

Der kleine Trim (B) an der Südseite ist stark beschädigt – die Kuppel fehlt zur Gänze.

Dana 24.07.2020 trim je posjećen i pronađen je sljedeći

Lokacija: livada, vrba
Podzemlje: ravan
Sklop: drugi trim , kameni zid
Upotreba: ne koristi
Stanje izgradnje: Kupola se srušila
Broj prstenova trima: jedan prsten
Dodatni kameni prsten: nema kamenog prstena
Stepenište: nema
Oblik kamena: uglast
Područje ispred ulaza: kamena
Orijentacija ulaza: J (160°)
Promjer trima (cm): 250
Visina trima (cm): (150)
Visina stepenice (cm): 130
Debljina zida (cm): 65
Širina vrata (cm): 50
Visina vrata (cm): (80)
Širina unutra (cm): 120
Visina unutra (cm): (130)
Volumen iznutra (m3): (1,06)
Nema niše

Am 24.07.2020 wurde der Trim besucht und näher untersucht

Standort: Wiese, Weide
Untergrund: eben
Verbunden mit: Trim , Steinmauer
Nutzung: ungenutzt
Zustand: Kuppel fehlt
Anzahl der Stufen des Trims: 1
Zusätzlicher Steinring: kein Steinring
Stiege: keine
Steinform: kantig
Eingangsbereich: Steine
Eingangsseite: S (160°)
Trimdurchmesser (cm): 250
Trimhöhe (cm): (150)
Stufenhöhe (cm): 130
Wandstärke (cm): 65
Türbreite (cm): 50
Türhöhe (cm): (80)
Innenraumbreite (cm): 120
Innenraumhöhe (cm): (130)
Raumvolumen (m3): (1,06)
Keine Nische

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links